Opleiden & Ontwikkelen

 

Een ambtenaar bevindt zich constant in een maatschappelijk-politiek krachtenveld. Maatschappelijke veranderingen volgen elkaar steeds sneller op. Het is daarom belangrijk dat we een leven lang leren naast onze dagelijkse werkzaamheden. De Lerende Ambtenaar is de opleidingstak van Certus Groep. Wij staan in verbinding met professionals en weten welke vragen en opleidingsbehoeften er nu leven. Onze opleidingen richten zich op de positie en werkzaamheden van de strategische procesambtenaar en op transformationeel leiderschap. Daarnaast is de Lerende Ambtenaar een digitale leeromgeving waarin ambtenaren van- en met elkaar leren. We verbinden overheidsprofessionals en bieden kennisvideo’s en intervisie- en opleidingsmogelijkheden. In de leeromgeving gaan professionals met het eigen team of functie- en organisatieoverstijgend aan de slag met inhoudelijke thema’s, zelf ingebrachte actuele onderwerpen en dillema’s.

Opleiden

De Lerende Ambtenaar is de opleidingstak van Certus Groep. Wij staan in verbinding met professionals en weten welke vragen en opleidingsbehoeften er nu leven. Onze opleidingen richten zich op de positie en werkzaamheden van de strategische procesambtenaar en op transformationeel leiderschap.

Digitale leeromgeving

In de digitale leeromgeving van De Lerende Ambtenaar staat kennisontwikkeling en persoonlijke groei centraal. Kennis delen doen we samen met ambtenaren uit het hele land. De Lerende Ambtenaar bevat interactieve leervormen die u helpen om uw positie als ambtenaar nog krachtiger te vervullen. Met een eigen profiel werkt u continu aan uw persoonlijke ontwikkeling en blijft u op de hoogte van alle actualiteiten.

Coaching

Mensen presteren beter wanneer ze inzichtelijk hebben waar hun kwaliteiten, talenten en ontwikkelpotentieel zit. In onze coachingprogramma’s hanteren wij een mensgerichte begeleiding met de focus op zelfsturing en nieuwe perspectieven.

Assessments

Met behulp van assessments krijgt u inzicht in talenten, drijfveren en ontwikkelpotentieel van uw werknemer. Op basis van uw persoonlijke situatie en behoeften stellen bijpassende assessments en begeleiding met u af.

Politiek-bestuurlijke sensitiviteit

Politiek-bestuurlijke sensitiviteit

Certus Groep verzorgde de 4-daagse opleiding voor professionals van o.a. de gemeente Den Haag, Sociale Dienst Drechtsteden, de gemeente Rijswijk en de BAR-organisatie.
De Lerende Ambtenaar

De Lerende Ambtenaar

Ambtenaren leren interactief en in verbinding met ambtenaren uit het hele land met behulp van digitale leeromgeving De Lerende Ambtenaar.
  • Kwaliteit:

Dé kennispartner voor de overheid

  • Persoonlijk:

Van begin tot eind één betrokken adviseur

  • Samenwerken:

Professionals die integraal samenwerken

  • Kennis:

Voor elk domein een gespecialiseerde adviseur

  • Betrouwbaarheid:

Dé zekere factor voor overheidsprofessionals en publieke organisaties

Waarom Certus Groep?

Als toegewijde kennispartner van de overheid ligt onze kracht in het optimaal helpen presteren van mensen binnen het publieke domein. Het is daarom belangrijk dat we niet incidenteel, maar continu leren naast onze dagelijkse werkzaamheden. Onze leeroplossingen richten zich specifiek op de ambtenaar van nu.

Over Certus Groep

Manuel Spoel
Uw adviseur
Manuel Spoel

Certificering

Kwaliteit staat bij Certus Groep centraal en is verweven in elk element van onze dienstverlening.

Meer weten

SNA
ISO
NEN
CRKBO