Certificering

Kwaliteit staat bij Certus Groep centraal en is verweven in elk element van onze dienstverlening.

NEN-EN-ISO 9001:2015

Certus Groep is ISO 9001 gecertificeerd en voldoet hiermee aan de voorwaarden die in de NEN-EN-ISO-9001 zijn gesteld. De ISO 9001 is de internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen en verbindt de eisen op het gebied van kwaliteitsmanagement aan de algemene bedrijfsvoering van de organisatie. Kwaliteit is een belangrijk element van de bedrijfsvoering van Certus Groep en wij streven ernaar om onze dienstverlening voortdurend te verbeteren.

CRKBO

Certus Groep voldoet aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs. Wij ontwikkelen en organiseren opleidingen gericht op het verwerven en op peil houden van kennis en vaardigheden voor de ambtenaar van nu.

NEN 4400-1

Certus Groep is NEN 4400-1 gecertificeerd. NEN 4400-1 heeft het doel om opdrachtgevers zo veel mogelijk zekerheid te verschaffen over het nakomen van fiscale verplichtingen met betrekking tot de inhuur van arbeidskrachten.

Stichting Normering Arbeid

Certus Groep is in het bezit van het SNA-keurmerk. Middels dit keurmerk worden voor opdrachtgevers en inleners de risico’s in het kader van de inleners- en ketenaansprakelijkheid beperkt.

SNA Certificering
CRKBO
ISO
NEN
Kars Martin
Uw adviseur
Kars Martin