Opleiden

Een ambtenaar bevindt zich constant in een maatschappelijk-politiek krachtenveld. Maatschappelijke veranderingen volgen elkaar steeds sneller op. Het is daarom belangrijk dat we een leven lang leren naast onze dagelijkse werkzaamheden. De Lerende Ambtenaar is de opleidingstak van Certus Groep. Wij staan in verbinding met professionals en weten welke vragen en opleidingsbehoeften er nu leven. Onze opleidingen richten zich op de positie en werkzaamheden van de strategische procesambtenaar en op transformationeel leiderschap. Daarnaast is de Lerende Ambtenaar een digitale leeromgeving waarin ambtenaren van- en met elkaar leren. We verbinden overheidsprofessionals en bieden kennisvideo’s en intervisie- en opleidingsmogelijkheden.

Opleidingen

Als ambtenaar bevindt u zich constant in een maatschappelijk-politiek krachtenveld waar steeds weer nieuwe informatie dient te worden geleerd en te worden toegepast. Certus Groep versterkt u door praktijkgerichte actuele opleidingen te verzorgen die ingaan op de huidige behoeften van het publieke domein.

Opleiden op maat

Certus Groep is toegewijd aan de overheid. Als kennispartner versterken wij publieke organisaties door opleidingstrajecten op maat te ontwikkelen en organiseren vanuit uw leer- en ontwikkelbehoefte. Gepassioneerd en vakkundig buigen we ons over uw opleidingsbehoeften en zorgen wij voor kennisoverdracht verzorgd door overheidsexperts en kennisborging binnen uw organisatie.

Digitale leeromgeving

In de digitale leeromgeving van De Lerende Ambtenaar staat kennisontwikkeling en persoonlijke groei centraal. Kennis delen doen we samen met ambtenaren uit het hele land. De Lerende Ambtenaar bevat interactieve leervormen die u helpen om uw positie als ambtenaar nog krachtiger te vervullen. Met een eigen profiel werkt u continu aan uw persoonlijke ontwikkeling en blijft u op de hoogte van alle actualiteiten.

  • Kwaliteit:

Dé kennispartner voor de overheid

  • Persoonlijk:

Van begin tot eind één betrokken adviseur

  • Samenwerken:

Professionals die integraal samenwerken

  • Kennis:

Voor elk domein een gespecialiseerde adviseur

  • Betrouwbaarheid:

Dé zekere factor voor overheidsprofessionals en publieke organisaties

Waarom Certus Groep?

Als toegewijde kennispartner van de overheid ligt onze kracht in het optimaal helpen presteren van mensen binnen het publieke domein. Het is daarom belangrijk  dat we niet incidenteel, maar continue leren naast onze dagelijkse werkzaamheden. Onze leeroplossingen richten zich specifiek op de ambtenaar van nu.

Over Certus Groep

Manuel Spoel
Uw adviseur
Manuel Spoel

Certificering

Kwaliteit staat bij Certus Groep centraal en is verweven in elk element van onze dienstverlening.

Meer weten

SNA
ISO
NEN
CRKBO