Opleidingen

Een ambtenaar bevindt zich constant in een maatschappelijk-politiek krachtenveld waar steeds weer nieuwe informatie dient te worden geleerd en te worden toegepast. Certus Groep versterkt mensen door praktijkgerichte actuele opleidingen met én voor onze overheidspartners te verzorgen. Wij adviseren en trainen het publieke domein.

3 poppetjes wit.png

Integraal werken

Lees meer

Handdruk_.png

De netwerkende ambtenaar

Lees meer

Poppetje Pijlen2kanten_wit.png

Politiek-bestuurlijke sensitiviteit

Lees meer

Poppetje Leiderschap.png

Persoonlijk leiderschap binnen het publieke domein

Lees meer

Talentenprogramma

Elke gemeente heeft haar eigen visie, organisatiecultuur en lokale unieke uitdagingen. Certus Groep versterkt gemeenten en andere overheidsinstellingen door hen te verbinden met toegewijde overheidstalenten die direct waarde toevoegen binnen uw organisatie. Tijdens ons programma wordt er een stevige basis gelegd voor een duurzame arbeidsrelatie binnen uw organisatie.

Ontdek ons Talentenprogramma

Talenten die direct waarde toevoegen aan uw organisatie

2handenCoaching

Mensgerichte begeleiding

Uw overheidstalenten hebben een persoonlijke coach van Certus Groep die hen gedurende het gehele traject begeleidt. Tijdens de persoonlijke coaching krijgt uw werknemer meer inzicht in zijn of haar persoonlijke gedragsindicatoren, persoonskenmerken, kerncompetenties, drijfveren en de bijpassende arbeidsomstandigheden. We hanteren een mensgerichte begeleiding met de focus op zelfsturing en nieuwe perspectieven.

OpleidingOpleiding

Persoonlijke ontwikkeling

Certus Groep initieert interactieve trainingen en cursussen. Overheidstalenten gaan intensief aan de slag met hun persoonlijke ontwikkeling en leren over essentiële vaardigheden binnen de overheid. Daarnaast organiseren we trainingen en cursussen aan de hand van de persoonlijke behoefte van uw overheidstalent. De behoefte wordt tijdens de coaching sessies onderzocht en besproken.

BoekKennis

Leren van ervaringsdeskundigen

Workshops van ervaren specialisten en adviseurs dragen bij aan het kennisniveau van uw overheidstalenten. Als kennispartner in de regio betrekt Certus Groep haar netwerk in de ontwikkeling van uw overheidstalent. Talenten leren van ervaringsdeskundigen over actuele vraagstukken en worden gestimuleerd om van elkaar te leren.

Loopbaanbegeleiding

Om invulling te geven aan de uitdagingen binnen het publieke domein is een kwalitatief goede personeelsbezetting van essentieel belang. In dat kader kan het voorkomen dat een werknemer niet meer de juiste plek zit. Certus Groep biedt uw personeel carrièreadvies en persoonlijke begeleiding.

Ons loopbaanbegeleidingsprogramma bestaat uit verschillende modules en focust zich op persoonlijke ontwikkeling, kennis over de arbeidsmarkt en persoonlijke begeleiding tijdens de uitstroom naar een nieuwe werkomgeving.

Lees meer

Persoonlijke begeleiding voor uw medewerker

HandgroeienModule 1

Persoonlijke ontwikkeling

U krijgt meer inzicht in uw gedragsindicatoren, persoonskenmerken, kerncompetenties, persoonlijke drijfveren en bijpassende arbeidsomstandigheden door diepte-interviews en testen die een objectief en toetsbaar beeld schetsen. Mensgerichte begeleiding met een focus op zelfsturing en nieuwe perspectieven staan centraal.

Vergrootglas Arbeidsmarkt2Module 2

Arbeidsmarkt

Certus Groep stelt samen met u vast waar de kansen en ambities liggen op het vervolgen van uw loopbaan. Solliciteren is een uniek vak en online kanalen spelen een grotere rol dan ooit op de arbeidsmarkt. In interactieve sessies leert u over de belangrijkste elementen van bewegen op de arbeidsmarkt en trainen we hoe u door middel van uw persoonlijkheid, kennis en ervaring uzelf onderscheidt op de arbeidsmarkt.

CV en penModule 3

Solliciteren

Certus Groep begeleidt u tijdens het bewegen op de arbeidsmarkt. Wij maken intensief gebruik van ons netwerk en stellen samen met u een actieplan op waarin bepaald wordt welke organisaties benaderd worden en welke kanalen worden ingezet. Uw adviseur staat u bij tijdens de voorbereiding en het evalueren van sollicitatiegesprekken.

Certus Groep werkt onder andere samen met

Arbeidsbemiddeling

Maatschappelijke en bestuurlijke vraagstukken doen zich in een steeds hoger tempo voor en hebben een uitdagende arbeidsmarkt tot gevolg. Als organisatieadviesbureau verbinden en begeleiden wij mensen en publieke organisaties naar passende arbeidsrelatie.

Vestiging Rotterdam

Certus Groep Rotterdam B.V. 
Wijnhaven 3 U 
3011 WG Rotterdam
Kvk: 54609232

088-0115000
info@certusgroep.nl
Bekijk alle contactgegevens

Vestiging Amsterdam

Certus Groep Amsterdam B.V. 
Herikerbergweg 7
1101 CN Amsterdam
Kvk: 72237899

088-0115000
info@certusgroep.nl
Bekijk alle contactgegevens