De zekerheid van Certus Groep

'Uw carrière binnen de overheid' Bekijk de video

Uw kennispartner

Vanuit onze passie en deskundigheid dragen wij graag bij aan de belangrijke opgaven binnen het fysieke domein. Onze adviseurs staan dagelijks in contact met gemeenten en bespreken de opgaven en ontwikkelingen op lokaal niveau. Wij begeleiden strategische en operationele specialisten in hun overheidscarrière binnen openbare ruimte, ruimtelijke ordening, vastgoed en vergunning & handhaving. Certus Groep is dé kennispartner voor de publieke sector. Wij helpen u graag op weg naar een unieke arbeidsrelatie.

Samenwerken

Waar voorheen de verschillende vakdisciplines als losstaand werden beschouwd, worden projecten nu steeds meer multidisciplinair opgepakt. Verschillende plannen voor ruimtelijke ordening, milieu en natuur worden beter op elkaar afgestemd. Ook krijgen gemeenten, provincies en waterschappen meer ruimte om hun omgevingsbeleid af te stemmen op hun eigen behoeften en doelstellingen.

Een gemeente die bij u past

Door de aankomende omgevingswet en de groeiende aandacht voor duurzaamheid transformeert de manier waarop gemeenten afwegingen maken over de inrichting van de fysieke leefomgeving. Door de invoering van de omgevingswet, verandert de rol van de overheid en gaat men meer richting uitnodigingsplanologie. Een aanpak waar integraliteit voorop staat is daarvan één van de grootste aankomende uitdagingen voor gemeenten.

Uitdagende opgaven

De grote veranderingen van de afgelopen en aankomende jaren zijn de wet ruimtelijke ordening, het bouwbesluit, de omgevingsvisie, de omgevingswet en de wet private kwaliteitswaarborging. De werkwijze en besluitvorming in ruimtelijke vraagstukken vragen om een vernieuwde aanpak waarin overheidsspecialisten met verschillende achtergronden van elkaars expertise gebruik maken.

Certus Groep werkt onder andere samen met

Vacatures Fysiek Domein

Bent u op zoek naar een unieke arbeidsrelatie binnen het Fysiek Domein? Wij zijn actief binnen de openbare ruimte, ruimtelijke ordening, vastgoed en vergunning & handhaving. Bekijk onze vacatures en solliciteer!

Vacature zoeken