Personeel

Interim Professionals

In het kort

Maatschappelijke ontwikkelingen, politieke besluitvorming en lokale opgaven kunnen ervoor zorgen dat u tijdelijk behoefte kunt hebben aan specifieke expertises. De arbeidsmarkt verandert bovendien voortdurend en ook binnen uw organisatie kunnen er zich ontwikkelingen voordoen die vragen om tijdelijke personeelsversterking.

Werkwijze

Onze kracht ligt in het verbinden van publieke organisaties en interim professionals in de zoektocht naar de optimale arbeidsrelatie. Wij vragen uw kwalitatieve personeelsbehoefte grondig uit en kijken kritisch naar uw opgaven en de vereiste expertises. Naast de vereiste kwaliteiten en vaardigheden kijkt Certus Groep intensief naar uw organisatiecultuur, drijfveren en bijpassende persoonskenmerken.

Begeleiding

Certus Groep helpt u graag bij het arrangeren van een tijdelijke oplossing die voorziet in uw organisatiebehoefte. Tijdens het gehele traject kunt u rekenen op persoonlijk advies, begeleiding en slagvaardigheid. Wij begrijpen uw urgentie en werken resultaatgericht naar de best mogelijke oplossing voor uw vraagstuk.

Resultaat

De samenwerking resulteert in de inzet van een interim professional met gewenste kennisniveau die past binnen uw organisatiecultuur en snel resultaten boekt. Uiteraard blijft Certus Groep betrokken en vinden er regelmatig evaluatie- en voortgangsgesprekken plaats met u en de aangenomen professional. We borgen bovendien dat uw professional op hoogte blijft van actualiteiten omtrent zijn of haar expertise.

Amber Brouwer
Uw adviseur
Amber Brouwer