Personeel

Bestuur & Directie

In het kort

Certus Groep helpt publieke organisaties optimaal te presteren. We staan u graag bij met de invulling van sleutelposities op bestuurs-, directie- en managementniveau binnen uw organisatie. Elke gemeente heeft haar eigen unieke visie, organisatiecultuur en lokale uitdagingen. Certus Groep gelooft in directieleden en managers die vanuit een strategische visie samenwerken en klaarstaan voor de uitdagingen van de toekomst.

Werkwijze

Certus Groep begeleidt het traject van analyse tot aan de start van uw versterking. Aan de hand van verdiepende gesprekken met de gemeente stellen we gezamenlijk een functieanalyse en wervingsprofiel op. We adverteren gericht op premium vacaturekanalen en raadplegen ons netwerk dat bestaat uit gemeentesecretarissen, bestuurders, directieleden, managers en overheidsprofessionals.

De kandidaten die op harde vereisten aansluiten worden vervolgens gescreend tijdens een diepte-interview. Naast relevante ervaringen wordt er gekeken naar persoonlijke doelen en drijfveren in relatie tot uw organisatiedoelstellingen en cultuur. De beste kandidaten worden persoonlijk voorgesteld aan de gemeente waarna de sollicitatiegesprekken worden gevoerd met de selectie- en adviescommissie. Indien gewenst adviseert Certus Groep de commissies in het voeren van een goed selectiegesprek. Na deze gesprekken worden gerichte selectieassessments afgenomen met de kandidaten die doorgaan naar de tweede gespreksronde. Tijdens het vervolggesprek wordt samen met de kandidaat hierop gereflecteerd. Uiteindelijk wordt uw voorkeurskandidaat begeleid richting het arbeidsvoorwaardengesprek.

  • Multidiciplinaire projectteam
  • Marktanalyse
  • Premium mediapakket
  • Omvangrijk netwerk
  • Achtergrondonderzoek

Begeleiding

Certus Groep staat voor een helder en transparant proces waarin kwaliteit, samenwerken en een persoonlijke benadering centraal staan. Voor iedere werving stellen wij intern een team samen welke bestaat uit een senior-adviseur, een recruiter, eenmarketing- en communicatieadviseur en een assessmentspsycholoog. Uw adviseur fungeert hierbij als aanspreekpunt tijdens het hele proces en screent en interviewt alle kandidaten persoonlijk. We hechten daarbij waarde aan een transparant proces waarin wij u actief op de hoogte houden van de voortgang en heldere verwachtingen scheppen.

Resultaat

Executive search resulteert uiteindelijk in het vinden van uw duurzame versterking op directie- en managementniveau. Uiteraard kunt u na de start van uw versterking rekenen op onze begeleiding en evalueren we samen met u de voortgang en onze samenwerking.

  • Kwaliteit:

Dé kennispartner voor de overheid

  • Persoonlijk:

Van begin tot eind één betrokken adviseur

  • Samenwerken:

Professionals die integraal samenwerken

  • Kennis:

Voor elk domein een gespecialiseerde adviseur

  • Betrouwbaarheid:

Dé zekere factor voor overheidsprofessionals en publieke organisaties

Waarom Certus Groep?

Als toegewijde kennispartner van de overheid ligt onze kracht in het organiseren van wervingstraject op maat. Gepassioneerd en vakkundig begeleiden wij u graag met de invulling van essentiële posities binnen uw organisatie voor een optimale prestatie.

Over Certus Groep

Bas Auckel
Uw adviseur
Bas Auckel