Teamcoaching

In het kort

Een goed functionerend team is van grote waarde voor organisaties. Certus Groep ondersteunt de publieke sector bij coaching van zowel de teams als individuen. Teamcoaching zorgt voor bewustwording van de eigen rol binnen het team en de onderlinge dynamiek en verhoudingen tussen de teamleden. Het streven van Teamcoaching is om onderlinge relaties te versterken, meer werkgeluk te bevorderen en betere resultaten te realiseren.

Effectief samenwerken

Bij een samenwerking van een team spelen diverse belangen een rol, namelijk die van de organisatie, het team en het individu. Teamcoaching is erop gericht om een team te ondersteunen bij het ontwikkelproces door het team bewust te maken van collectieve effectieve en ineffectieve patronen in gedrag, denken of systeem. De nadruk ligt op de onderlinge samenwerking en interactie van het team om zo het functioneren van het team te verbeteren.

Werkwijze

Om de samenwerking van het team te verbeteren, kijkt Certus Groep naar de diverse factoren die hier van invloed op zijn, zoals:

 • De fase en groepsdynamiek van het team: hoe zijn de onderlinge verhoudingen?
 • De kwaliteiten en drijfveren van ieder individu en het team als geheel (wat waarderen we in elkaar? Waar vullen we elkaar aan? Wat kunnen we leren van elkaar? Welke kennis en vaardigheden ontbreken? En waar hebben we als team behoefte aan?
 • Missie, visie en doelen van het team en de organisatie. In welke fase zit het team? Wat zijn knelpunten? Wat zijn de groeidoelen?

Afhankelijk van de situatie en uw vraag wordt er een passende methodiek toegepast.

Voor wie

 • Managementteams
 • Teams en afdelingen
 • Projectteams
 • Integrale teams
 • Trainees

Begeleiding

De teamcoaching sessies worden begeleid door een (management) coach.

Resultaat

 • Optimalisering en verbetering van de onderlinge samenwerking
 • Creëren van succesvolle teams
 • Bewerkstelligen van een positieve (feedback)cultuur
 • Verhogen van werkgeluk
Amber Brouwer
Uw adviseur
Amber Brouwer