Pl

Persoonlijk leiderschap

In het kort

In een tijd waarin maatschappelijke en bestuurlijke vraagstukken zich in een steeds hoger tempo voordoen staan publieke organisaties voor interessante uitdagingen. In plaats van een overheid die voorschrijft, heeft de overheid zich voorgenomen om inwoners en organisaties actiever te betrekken bij de publieke zaak. Om vorm te geven aan deze manier van werken zijn initiatiefrijke ambtenaren nodig die over de grenzen van hun organisatie heen kijken en hun unieke kwaliteiten blijven ontwikkelen en effectief inzetten. Groeien als gezaghebbend ambtenaar begint bij bewustzijn rondom je persoonlijkheid, inzicht in belangrijke drijfveren en afstemming op de omgeving.

Opleidingsthema's

Binnen de opleiding Persoonlijk leiderschap wordt gewerkt aan vier opleidingsthema’s. In elk thema staan de unieke aspecten van het publieke domein centraal.

  • persoonlijke leiderschap
  • reflectie
  • de tijdmanagement matrix
  • effectief plannen & organiseren

In de eerste opleidingsdag sta je zelf centraal. Persoonlijk leiderschap begint bij het weten wie je bent en wat je drijft. Vanuit daar kun je de regie pakken in jouw leven. Als je weet wat belangrijk voor je is kun je eenvoudiger keuzes maken. Je ontdekt hoe jouw interactie met anderen van nature werkt en welke stappen je kunt zetten om meer eigenaarschap in jouw werk als ambtenaar te ervaren. Je loopt de Gouden Cirkel en de Cirkel van Invloed en Betrokkenheid door om jezelf en jouw omgeving nog meer te inspireren. Verder oefen je met de Eisenhowermatrix om in jouw rol als ambtenaar goed te prioriteren. In het kader van plannen en organiseren werk je aan concrete situaties uit de alledaagse praktijk van een ambtenaar en leer je zodoende over adequaat timemanagement. Je stelt, in samenwerking met de opleider, jouw eigen actieplan op om nog beter positie te pakken als gezaghebbend ambtelijk adviseur. De eerste dag wordt de basis gelegd voor meer onafhankelijkheid.

Op basis van de opgedane inzichten uit de eerste dag start je de tweede dag met het werken aan de relatie met de ander. Nu je weet wat je zelf belangrijk vindt kun je de stap maken naar de wereld om je heen. Hoe werk je effectief samen en hoe ga je om met conflictsituaties? Hoe vergroot je jouw assertiviteit in het dagelijks werk en bouw je tegelijk aan de relatie? We kijken naar het belang van de ander, jouw eigen belang en de gezamenlijke winst die er te behalen is. Samen bereik je meer. Daarbij gaat effectief samenwerken over jezelf goed kennen en de ander écht begrijpen. Aan de hand van eigen casuïstiek bespreken we hoe dit in de dagelijkse praktijk tot uitdrukking komt. Daarbij gaat het ook over eigenaarschap: hoe zorg je dat je staat voor je project zonder star te zijn in de samenwerking. Of andersom: hoe zorg je dat je flexibel bent in de samenwerking en voorkom je tegelijk dat een ander met jouw project aan de haal gaat? (Lastige) Gesprekken oefenen we direct in de praktijk met behulp van een trainingsacteur.

In de derde dag ga je actief aan de slag met het thema ‘een leven lang leren’. Op basis van alle opgedane inzichten werk je aan het optimaliseren van jouw persoonlijk plan om te groeien als adviseur. Daarbij gaat het er vooral om dat je zorgt voor het belangrijkste instrument dat je hebt: jezelf! Hoe blijf je fysiek fit, aangesloten op de wereld om je heen en geestelijk uitgedaagd en in balans? Hierbij leren we van elkaar en bespreken concrete voorbeelden van de deelnemers. De feedback van andere ambtenaren (cursisten) en opleiders helpt je om jouw persoonlijk actieplan zo doeltreffend mogelijk in de eigen praktijk te verwerken. Om er voor te zorgen dat goede voornemens ook worden omgezet in daden ga je met een concrete opdracht voor jezelf de deur uit. Dit geeft je richting om met de lesstof die tijdens de drie bijeenkomsten is gedeeld nog beter positie in te nemen in jouw functie.

Begeleiding

Uw adviseur heeft affiniteit met het publieke domein en is ook uw persoonlijke coach. Tijdens de opleiding stelt u met uw adviseur uw doelen vast en gaat u samen aan de slag. Praktisch, helder en doelgericht. In uw leertraject staan maatwerk en persoonlijke aandacht centraal.

Resultaat

Het onderwerp persoonlijk leiderschap is geplaatst binnen de bredere context van de veranderende rol van de overheid. Wat betekent dit voor jouw dagelijkse praktijk als ambtenaar? Deelnemers hebben meer zicht op hun motivatie en talenten en weten ook waar hun collega’s door geactiveerd worden. Ze hebben inzicht gekregen in hun eigen energiebalans en beter leren prioriteren (onder meer aan de hand van de Eisenhowermatrix). Door te oefenen met de cirkel van invloed en ‘Gouden Cirkel’ van Simon Sinek zijn ze meer daadkrachtig en bewust van hun drijfveren. Ze hebben in de opleiding geleerd over zichzelf en de (relatie tot de) ander. Deelnemers kennen diverse tools die helpen in gespreksvoering en effectief samenwerken, zoals afstemmen, beïnvloeden en conflicthantering. Bovendien zijn ze na de training in staat om hun keuzes scherper te maken en positie in te nemen in verschillende omstandigheden. De deelnemers nemen meer verantwoordelijkheid voor het eigen handelen en oefenen invloed uit op de factoren die een rol spelen in hun dagelijks functioneren. De handvatten uit de training bieden hen houvast om tijdens hun verdere carrière binnen het publiek domein te gebruiken.

Heeft u interesse in deze opleiding?

De inschrijving voor de opleiding Persoonlijk leiderschap is open. Wilt u meer informatie? Vraag dan de brochure of een offerte aan. 

Certificering

Kwaliteit staat bij Certus Groep centraal en is verweven in elk element van onze dienstverlening.

Meer weten

SNA
ISO
NEN
CRKBO

Vestiging Rotterdam

Wijnhaven 3 U
3011 WG Rotterdam

Vestiging Utrecht

Nieuwegracht 6
3512 LP Utrecht

Vestiging Tilburg

Spoorlaan (Binnenkort) 
5038 CH Tilburg