Iw

Integraal werken

In het kort

Uw persoonlijke groei als overheidsspecialist is het uitgangspunt bij Certus Groep. De kans is groot dat u mede vanuit uw maatschappelijke betrokkenheid voor een carrière binnen het publieke domein heeft gekozen. Als overheidsspecialist ervaart u steeds meer druk om efficiëntie- en kwaliteitsslagen door te voeren. Maatschappelijke ontwikkelingen in bijvoorbeeld zorg- en hulpbehoeften en het ruimtelijke domein vragen om maatwerk en vakmanschap. Met behulp van onze opleiding Integraal werken neemt uw slagvaardigheid en plezier in het werk toe. Wij geloven dat een ambtenaar die excelleert op het gebied van integraal werken de meeste impact heeft in zijn of haar rol.

Opleidingsthema's

Leer doelmatig samen te werken met specialisten uit andere disciplines. De opleiding Integraal werken bestaat uit de onderstaande vijf opleidingsthema’s. In elk thema staan de unieke aspecten van het publieke domein centraal.

  • Projectmanagement
  • Effectief samenwerken
  • Dienstverlening
  • Datagestuurd werken
  • Mediation

Projectmanagement

In deze opleiding starten we met een korte tekenschets van de (bestuurskundige) ontwikkeling binnen de overheid om de hedendaagse context goed te duiden. U leert hoe u als ambtenaar regisserend en faciliterend uw rol kan pakken. Vervolgens wordt de koppeling gemaakt met projectmanagement. Wat typeert een project, en welke kenmerken heeft een project binnen de ambtelijke organisatie? In een casus (wijkgericht werken) past u de principes van adequaat projectmanagement praktisch toe. U gaat aan de slag met een projectplan opstellen, plannen en organiseren, beheersen en beslissen.

Effectief samenwerken

In de tweede sessie staan we stil bij de samenwerking van een integraal project binnen de gemeente. Aan de hand van voorbeelden uit de praktijk leert u de interne logica van rollen (Belbin model) te herkennen en in te zetten. We oefenen met actuele cases om effectief te communiceren richting uiteenlopende samenwerkingspartners, zoals een wethouder of een mondige burger.

Tot slot bespreken we welke vijf fasen een team doorloopt in een samenwerking en hoe u deze kunt beïnvloeden. U gaat aan de slag met een concreet actieplan om de opgedane kennis met betrekking tot effectief samenwerken zo goed mogelijk in uw eigen praktijk te brengen.

Stakeholdermanagement

We zoomen in op de netwerksamenleving van anno nu en de implicaties die hieruit voortvloeien voor de gemeente. Aan de hand van prikkelende stellingen en wetenschappelijke inzichten leert u uw rol als ambtenaar in de huidige samenleving beter te duiden. Aan de hand van opdrachten doet u ervaring op over het werken met stakeholdersanalyses en krijgt u concrete handvatten om een complex netwerk effectief te organiseren en te betrekken. Met behulp van wezenlijke scenario’s uit gemeenteland oefent u met het juist en tijdig betrekken van inwoners en goed van de grond laten komen van maatschappelijke initiatieven. U doet praktische inzichten op omtrent stakeholdermanagement die gelijk in de eigen projecten toepasbaar zijn. 

Datagestuurd werken

Op de vierde dag duikt u in de wereld van datagestuurd werken. Het thema ‘samen naar de slimme stad’ staat centraal. We zoomen in op holistische en integrale stadsontwikkeling waar de sociale, fysieke en economische werkelijkheid aan de hand van data met elkaar verweven worden. U leert over de toekomstgerichte ‘slimme’ stad en wat dit impliceert voor uw eigen rol binnen de gemeente. Bovendien komt u tot tastbare inzichten over het vinden en betrekken van het juiste netwerk om data-gestuurd, en daarmee integraal, te werken.

Begeleiding

Uw trainer heeft ruime ervaring binnen het publieke domein en is ook uw persoonlijke coach. Tijdens de opleiding stelt u met uw trainer uw doelen vast en gaat u samen aan de slag. Praktisch, helder en doelgericht. In uw leertraject staan maatwerk en persoonlijke aandacht centraal.

Resultaat

Na afloop van deze opleiding heeft u uzelf versterkt in integraal werken. Enerzijds kent u de ‘harde’ technische kant via goed projectmanagement en objectief omgaan met data. Anderzijds kent u ook de ‘zachte’ kant, doordat u heeft leren denken en werken vanuit alle belanghebbenden in het publieke domein en op een goede manier kunt samenwerken.

Heeft u interesse in deze opleiding?

De inschrijving voor de opleiding Integraal werken is open. Wilt u meer informatie? Vraag dan de brochure of een offerte aan. 

Certificering

Kwaliteit staat bij Certus Groep centraal en is verweven in elk element van onze dienstverlening.

Meer weten

SNA
ISO
NEN
CRKBO

Vestiging Rotterdam

Wijnhaven 3 U
3011 WG Rotterdam

Vestiging Utrecht

Nieuwegracht 6
3512 LP Utrecht

Vestiging Tilburg

Spoorlaan (Binnenkort) 
5038 CH Tilburg