Banner Vacature

De netwerkende ambtenaar

In het kort

Begrippen als ‘eigen kracht’, stakeholders en PPS (publiek-private samenwerking) zijn niet meer weg te denken binnen de overheid. Door bezuinigingsopgaves, het politieke klimaat en mondige burgers ligt de wijze waarop publiek geld besteed wordt steeds meer onder een vergrootglas. De ontwikkelingen vragen om specifieke advies-, netwerk- en procesvaardigheden van ambtenaren. De ‘ambtenaar nieuwe stijl’ heeft meer de rol van een netwerkende ambtenaar die in staat is om van ‘buiten naar binnen te werken’ en ‘van binnen naar buiten te werken’.

Opleidingsthema's 

Binnen de opleiding De netwerkende ambtenaar wordt gewerkt aan vier opleidingsthema’s. In elk thema staan de unieke aspecten van het publieke domein centraal.

  • Opgavegericht werken
  • Maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo)
  • Financieel bewustzijn
  • Effectief beïnvloeden
  • Succesvol netwerken

Opgavegericht werken en MVO

De huidige samenleving vraagt van gemeenten om opgavegericht te werken. In deze interactieve opleiding starten we met een stukje bewustzijn en wat het van u vraagt om opgavegericht te denken en werken. U bekijkt wat ‘van buiten naar binnen’ en ‘van binnen naar buiten’ werken voor u als ambtenaar betekent. In een interactieve training, neemt een ervaren opleider u mee in de vijf rollen die hiervoor belangrijk zijn.

Ook bespreken we welke competenties u van nature al in huis heeft en welke u nog kunt ontwikkelen. U leert het begrip pro-activiteit beter kennen aan hand van de Cirkel van Invloed en de Cirkel van Betrokkenheid. In de middag nemen we het CAPA-model met u door. Via dit model leert u contact maken met verschillende partijen en een passend aanbod doen. Tot slot leert u een aantal ‘best practices’ omtrent maatschappelijk verantwoord ‘ondernemen’ als ambtenaar en behandelen we de belangrijkste vuistregels om maatschappelijke kansen goed ingevuld te krijgen.

Financieel bewustzijn

In een maatschappelijke omgeving die constant onderhevig is aan verandering, is een grote mate van financieel bewustzijn van belang. U leert de wettelijke kaders kennen waarin lokale overheden opereren en het financiële speelveld waarin overheidsinstellingen en ambtenaren zich bevinden. Via een praktijkopdracht wordt u uitgedaagd om uw rol te pakken in een vraagstuk waarbij het gaat om het herkennen van de (financiële) ruimte die u hebt en de wijze waarop invloed uitgeoefend kan worden. Ook leert u in een context van schaarste verbindende acties uit te zetten om uw doelstellingen als ambtelijk adviseur effectief en efficiënt te behalen.

Succesvol netwerken en effectief beïnvloeden

Als netwerkende ambtenaar is het belangrijk om succesvol te beïnvloeden en netwerken. In de laatste dag van deze opleiding, neemt een adviseur u mee in de belangrijkste beïnvloedingstechnieken. We maken samen een persoonlijke pitch om uzelf krachtig en op een natuurlijke manier te introduceren binnen uw organisatie en externe partners. Tot slot bereiden we aan de hand van een checklist een netwerkgesprek voor met een relevante stakeholder dat u ook daadwerkelijk gaat houden en waarop u concrete feedback ontvangt van andere ambtenaren (cursisten) en de opleider.

Begeleiding

Uw trainer heeft ruime ervaring binnen het publieke domein en is ook uw persoonlijke coach. Tijdens de opleiding stelt u met uw trainer uw doelen vast en gaat u samen aan de slag. Praktisch, helder en doelgericht. In uw leertraject staan maatwerk en persoonlijke aandacht centraal.

Resultaat

Aan het eind van deze opleiding bent u beter in staat partners op een effectieve manier en op de juiste momenten aan u te binden. U hebt geoefend om uzelf krachtig te presenteren en zaken op een invloedrijke manier voor elkaar te krijgen met behoud van relatie en het maatschappelijk doel.

Heeft u interesse in deze opleiding?

De inschrijving voor de opleiding De netwerkende ambtenaar is open. Wilt u meer informatie? Vraag dan de brochure of een offerte aan. 

Certificering

Kwaliteit staat bij Certus Groep centraal en is verweven in elk element van onze dienstverlening.

Meer weten

SNA
ISO
NEN
CRKBO

Vestiging Rotterdam

Wijnhaven 3 U
3011 WG Rotterdam

Vestiging Utrecht

Nieuwegracht 6
3512 LP Utrecht

Vestiging Tilburg

Spoorlaan (Binnenkort) 
5038 CH Tilburg