Intervisie

In het kort

Intervisie is bewust veranderen. In de participatiesamenwerking verandert de rol van de overheid. Van ambtenaren wordt steeds meer verwacht dat zij netwerken, initiatief nemen en van buiten naar binnen werken. Certus Groep verzorgt intervisiebijeenkomsten op maat die begeleid worden door onze loopbaancoaches met als doel om toe te werken naar de realisatie van een gewenste situatie. Het uitwisselen van ervaringen en het leren van en met elkaar staan hierbij centraal.

Werkwijze

Tijdens een gestructureerd en frequent overleg met een vaste groep overheidsprofessionals wordt er een beroep gedaan op collega’s of vakgenoten om inzicht te krijgen in werkgerelateerde vraagstukken.  De vraagstukken rondom werkstijl en daarop van invloed zijnde persoonlijke of professionele opvattingen worden behandeld. Met de opgedane inzichten worden alternatieven voor nieuw handelen ontwikkeld.

Begeleiding

Intervisiesessies worden begeleid door loopbaancoaches van Certus Groep.

Resultaat

Intervisie is verbonden aan professionalisering en verbetering. Verbetering van individuen, teams en organisaties. Het uiteindelijke doel van intervisie is om bewust te worden van onderliggende gedragspatronen die in het werk onbewust een rol spelen. Na afloop van intervisiesessies zijn de volgende resultaten en leerdoelen bereikt:

  • Uit verschillende perspectieven naar een situatie kijken
  • Bewustwording onderliggende gedragspatronen
  • Onderlinge betrokkenheid verhogen
  • Praktische oplossingen en nieuwe inzichten
  • Reflectie en verdieping
  • Effectiever handelen
  • Inspiratie opdoen en persoonlijke groei
Amber Brouwer
Uw adviseur
Amber Brouwer