Didactiek

Certus Groep helpt professional binnen het publieke domein optimaal te presteren. We hanteren een praktijkgerichte aanpak waarin persoonlijke aandacht centraal staat. Door onder begeleiding van overheidsexperts kritisch te reflecteren op het eigen werk en dat van andere professionals blijft uw referentie- en handelingskader in ontwikkeling. Wij werken in onze opleidingen op de volgende zes manieren aan persoonlijke ontwikkeling.

Onze visie op leren

 • Praktijkgericht
  Een opleiding is meer dan informatieoverdracht. Wij vertalen kennis naar uw praktijk. Met praktische herkenbare opdrachten en persoonlijke begeleiding zorgen wij dat leren en presteren tot zichtbare verandering leidt.

 • Expertise
  Onze opleidingen worden verzorgd door overheidsexperts. Dit zijn ambtenaren waaronder gemeentesecretarissen, oud-wethouders en andere specialisten met overheidservaring. Tijdens de opleidingen behandelen zij actuele vraagstukken en praktijksituaties.

 • Persoonlijk
  Uw trainer is ook uw persoonlijke coach. Tijdens de opleidingen gaan zij samen aan de slag aan de hand van de werkomgeving en leerdoelen van de cursisten. Praktisch, helder en doelgericht. In het leertraject staan maatwerk en persoonlijke aandacht centraal.

 • Leerstijl
  Wij begrijpen dat iedereen een eigen leerstijl heeft. Wij houden rekening met deze leerstijlen door een gevarieerd pakket aan op maat gesneden opdrachten voor de publieke sector aan te bieden. Professionals worden uitgedaagd om op verschillende manieren te kijken naar een vraagstuk uit hun werkveld.

 • Plezier
  Wij geloven in de kracht van werkplezier en samen ervaringen opdoen. Wij onderzoeken dan ook graag waar de kwaliteiten van overheidsprofessionals liggen. Wij zorgen voor een veilig en ontspannen leerklimaat en dagen cursisten uit om op zoek te gaan naar talent, creativiteit en het plezier in het werk als ambtenaar.

 • Samen
  Samen leren mensen sneller en beter. Dit geldt ook voor leren op de werkvloer. Daarom is er veel interactie met medecursisten en trainers en is er veel ruimte voor reflectie tijdens de opleiding. Ook de betrokkenheid van collega's en leidinggevenden levert veel waarde op in het leertraject.