Privacyverklaring Certus Groep

Certus Groep hecht veel belang aan uw privacy en in dat kader behandelen en beveiligen wij uw privacy zorgvuldig en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij informeren hierbij over de wijze waarop wij met uw persoonlijke gegevens omgaan en welke rechten u heeft.

Verwerkingsverantwoordelijke

Als organisatieadviesbureau verbinden en begeleiden wij overheidsspecialisten en publieke organisaties binnen het fysiek domein, sociaal domein en bestuur & organisatie. Onze kracht ligt in het organiseren van arbeidsmobiliteitstrajecten op maat. Certus Groep  is verwerkingsverantwoordelijke voor uw persoonsgegevens in de zin van de AVG. Met Certus Groep worden alle vennootschappen bedoeld die onder de Certus Groep Holding B.V. vallen.

Doelgroep

Wij verzamelen persoonsgegevens van onze websitebezoekers, van overheidsspecialisten en zelfstandig ondernemers die wij (potentieel) verbinden en begeleiden in een arbeidsmobiliteitstraject. Daarnaast verzamelen wij persoonsgegevens van Certus Groep medewerkers, medewerkers van onze leveranciers, onderaannemers, (potentiële) opdrachtgevers en andere geïnteresseerden. De websites van Certus Groep maken gebruik van verschillende soorten cookies. In ons cookiebeleid leest u over welke gegevens wij verzamelen en hoe u uw instellingen kunt wijzigen.

Doel

Certus Groep verwerkt persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor haar dienstverlening. Wij verzamelen persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het aanbieden van carrièremogelijkheden aan overheidsspecialisten.
 • Het verbinden en begeleiden van overheidsspecialisten, zelfstandig ondernemers en (potentiële) opdrachtgevers.
 • Het naleven van wet- en regelgeving
 • Het aanbieden van onze dienstverlening aan (potentiële) opdrachtgevers.
 • Het aangaan en uitvoeren van arbeidsovereenkomsten en/of overeenkomsten van opdracht met medewerkers, overheidsspecialisten, zelfstandig ondernemers en opdrachtgevers.
 • Het voeren van de personeels- en loonadministratie.
 • Begeleiden bij herstel en re-integratie bij ziekte en verzuim

Gegevens

Wij verzamelen uw gegevens, afhankelijk van onze samenwerking, als volgt:

Indien u ingeschreven staat bij Certus Groep

 • Naam
 • Adres en woonplaats
 • E-mailgegevens
 • Telefoonnummer
 • Relevante werkervaring
 • CV

U bent werkzaam via Certus Groep

 • Naam
 • Adres en woonplaats
 • E-mailgegevens
 • Telefoonnummer
 • Relevante werkervaring
 • CV

Bij detachering

 • Burgerservicenummer
 • Kopie ID
 • Bankrekeningnummer
 • Opgaaf gegevens voor de loonheffingen

Bij een overeenkomst van opdracht

 • Gegevens Kamer van Koophandel
 • Bedrijfsnaam
 • Bankrekeningnummer
 • Documentnummer en vervaldatum

Bij werving & selectietraject

 • Bruto jaarsalaris bij indiensttreding voor het vaststellen van de bemiddelingsvergoeding

Bij een ziekmelding en verzuim

 • Het telefoonnummer en (verpleeg) adres.
 • De duur van het verzuim.
 • De lopende afspraken en werkzaamheden.
 • Verband ziekte en arbeidsongeval.

U bent in het verleden werkzaam geweest bij Certus Groep

Uw persoonsgegevens worden 7 jaar na de uitdiensttreding verwijderd. Dit doen wij vanwege (loon)administratieverplichtingen van de overheid. Er zijn een aantal uitzonderlijke gevallen waarin uw persoonsgegevens langer bewaard worden. Een voorbeeld hiervan is een juridische procedure.

(Potentiële) opdrachtgevers en leveranciers

 • Naam
 • Zakelijke contactgegevens
 • Functietitel

Welke gegevens delen wij met onze opdrachtgevers?

Wij delen onderstaande gegevens uitsluitend met onze opdrachtgevers nadat u hier toestemming voor gegeven heeft:

 • Naam
 • Adres en woonplaats
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • E-mailadres
 • Werkervaring
 • CV
 • Motivatiebrief
 • Salarisindicatie
 • Profielschets
 • Assessmentrapportages
 • Referenties

Opslagperiode

Uw persoonsgegevens bewaren wij niet langer dan noodzakelijk. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen: 

 • Indien u gericht solliciteert op een vacature, dan bewaren uw gegevens maximaal 12 maanden.
 • Indien u zich bij ons inschrijft dan bewaren wij uw persoonsgegevens maximaal 24 maanden na ons laatste contactmoment.
 • Als wij uw persoonsgegevens via externe bronnen raadplegen, dan nemen wij binnen maximaal 30 dagen contact met u om te informeren of u geïnteresseerd bent in onze dienstverlening.
 • Als u voor ons werkt of hebt gewerkt dan bewaren wij uw gegevens maximaal 7 jaar vanwege (loon)administratieverplichtingen van de overheid.
 • Gegevens van contactpersoon van onze zakelijke relaties, bewaren wij zolang u werkzaam bent bij onze zakelijke relatie.

Uw rechten 

Wij informeren u graag over uw rechten omtrent uw persoonsgegevens:

 • Het recht op duidelijke informatie over wat wij met uw persoonsgegevens doen
 • Het recht op dataportabiliteit
 • Het recht op vergetelheid
 • Het recht op inzage
 • Het recht op rectificatie en aanvulling
 • Het recht op beperking van de verwerking
 • Het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering
 • Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking

Indien u uw rechten wil uitoefenen dan verzoeken wij u contact op te nemen via privacy@certusgroep.nl of via ons postadres. Ons adres treft u onderaan de privacyverklaring aan.  Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn verzoeken wij u ons te voorzien van de volgende gegevens:

 • Uw verzoek
 • Uw voor- en achternaam
 • Uw contactgegevens 

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van, en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. In dat kader is de toegang tot persoonsgegevens afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord en uitsluitend toegankelijk voor functionarissen en externe partijen die uw gegevens verwerken. Met externe partijen die namens ons persoonsgegevens verwerken, zijn wij overeengekomen dat zij beveiligingsmaatregelen hebben doorgevoerd om uw persoonsgegevens te beschermen.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring. Op onze website treft u de meest recente privacyverklaring aan. De tekst is voor het laatst aangepast op 25 mei 2018.

Contact

Heeft u vragen, opmerkingen of klachten over de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens of over deze privacyverklaring?  Neem contact op via onderstaande contactgegevens en wij nemen binnen 48 uur contact met u op.

Certus Groep Holding BV
Wijnhaven 3 U
3011 WG Rotterdam
088-0115000
privacy@certusgroep.nl