Certificering

Kwaliteit staat bij Certus Groep centraal en is verweven in elk element van onze dienstverlening.

NEN-EN-ISO 9001:2015
Certus Groep is ISO 9001 gecertificeerd en voldoet hiermee aan de voorwaarden de in de NEN-EN-ISO-9001 zijn gesteld. De ISO 9001 is de internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen en verbindt de eisen op het gebied van kwaliteitsmanagement aan de algemene bedrijfsvoering van de organisatie. Kwaliteit is een belangrijk element van de bedrijfsvoering van Certus Groep en wij streven er daarom naar om onze dienstverlening voortdurend te verbeteren.

NBBU
Certus Groep Personeelsdiensten is aangesloten bij brancheorganisatie NBBU. Een NBBU-onderneming voldoet aan de hoogste kwaliteitseisen. Het CAO vormt een goede balans tussen flex en zekerheid.

NEN 4400-1
Certus Groep Personeelsdiensten is NEN 4400-1 gecertificeerd. NEN 4400-1 heeft het doel om opdrachtgevers zo veel mogelijk zekerheid te verschaffen over het nakomen van fiscale verplichtingen met betrekking tot de inhuur van arbeidskrachten.

Stichting Normering Arbeid
Certus Groep Personeelsdiensten is in het bezit van het SNA-keurmerk. Middels dit keurmerk worden voor opdrachtgevers en inleners de risico’s in het kader van de inleners- en ketenaansprakelijkheid beperkt.

ISO_9001_certificeringwebsite stichtingnormeringarbeid