Ruimtelijke Ordening

Medewerker Verkeer

In de regio Maassluis

  • Salaris Tussen €2581 en €4208 per maand
  • Contracttype Detavast
  • Referentienummer 3463

Over de organisatie

De gemeente Maassluis is een ambitieuze gemeente die trots is op haar rijke geschiedenis en haar historisch centrum koestert. De gemeente telt circa 34 000 inwoners en is volop in ontwikkeling en daarnaast zoekt de gemeente op innovatieve wijze nieuwe werkwijzen en samenwerkingsverbanden. Het stadsbestuur van Maassluis werkt op professionele wijze samen met circa 275 medewerkers van de gemeentelijke organisatie om er samen met de inwoners, bedrijven en instellingen voor te zorgen dat Maassluis een prachtige, sociale en duurzame gemeente blijft waar het goed leven, werken en recreëren is. De gemeente Maassluis is een kleine en platte netwerkorganisatie met korte lijnen en een groot loyaliteitsgevoel. De kernwaarden van de gemeente zijn: ondernemen, experimenteren, reflecteren, verbinden, eigenaarschap en samenwerken. Samen zetten wij ons in om de ambities van de stad en haar inwoners waar te maken. Maassluis wil doorgroeien, meegaan in nieuwe ontwikkelingen, haar historie koesteren en een stad blijven waar het gezellig en fijn wonen is.

De circa 275 medewerkers zijn verdeeld over vijf clusters. Deze clusters zijn Bedrijfsvoering, Concernstaf, Inwoners en Veiligheid, Stad en Stadsbedrijf. De gemeente biedt haar medewerkers ruimte voor ontwikkeling en eigen verantwoordelijkheid. Het team Beleid vormt samen met het team Projecten het cluster Stad. Binnen het team Beleid werken momenteel circa 35 fte, en bestaat uit professionals uit zowel het sociale als het fysieke domein.

Maassluis werkt aan een integrale en duurzame stadsontwikkelingsopgave, waarbij het bouwen van woningen een belangrijke doelstelling is. Verkeersmobiliteit is hierin een centraal thema. U werkt aan de nieuwe wegenstructuurvisie en parkeernota om invulling te geven aan een robuust netwerk en efficiënt gebruik van de openbare ruimte en inzicht te geven in wat ons de komende jaren te wachten staat aan investeringen in verbindingen met onze directe omgeving: de nieuwe HOV-verbinding naar Den Haag, Metropolitane fietsroutes en de inrichting van afritten 6 en 7 langs de A20. De woningbouwopgave en de nieuwe metroverbinding zijn voorbeelden van actuele thema’s waarvoor de gemeente Maassluis een creatieve, enthousiaste Verkeerskundige zoekt om mee aan de slag te gaan.

De Maassluise mobiliteitsvisie kiest vooral voor investeringen in comfort en veiligheid van de voetganger, fietser en het openbaar vervoer. Het mobiliteitsbeleid richt zich op meerdere maatschappelijke doelen (nabijheid van werk en voorzieningen, sociale cohesie, versterking economische structuur, het creëren van gelijke kansen, het vergroten van de leefbaarheid) en niet alleen op het reduceren van bijvoorbeeld de lengtes van de files.

Het team Beleid vormt samen met het team Projecten het cluster Stad. Binnen het team Beleid werken momenteel circa 35 fte. Dit zijn overheidsprofessionals die werken binnen het Sociaal en Fysieke domein. Het team Beleid heeft als opgave het realiseren van maatschappelijke effecten in de gemeente Maassluis. Vanuit verschillende disciplines wordt er een bijdrage geleverd aan he realiseren van deze effecten. In samenwerking met de partners en collega’s wordt er gewerkt aan de ontwikkeling van Maassluis. Het team Beleid heeft als opgave om in beeld te brengen wat er leeft binnen de gemeente Maassluis en dient samen met de organisatie en het bestuur richting te geven aan de opgaves en besluitvorming.

U wordt onderdeel van een team samen met drie verkeerskundigen. Uw persoonlijke en vakinhoudelijke ontwikkeling staat centraal! Door een breed takenpakket en veel ontwikkelmogelijkheden staat uw zelfontplooiing hoog in het vaandel. Team Verkeer is een hecht team waar u veel ruimte heeft voor eigen initiatief. De cultuur binnen het team kenmerkt zich door: informaliteit, korte lijnen, betrokkenheid en brede kennis.

Toon meerToon minder

Over de functie

  • Als Medewerker Verkeer houdt u zich bezig met het verwerken van meldingen uit de gemeente. Deze kunnen komen van bewoners, ondernemers, onderwijs- of culturele instellingen, bezoekers, collega’s en andere belanghebbenden op het gebied van verkeer in de breedste zin van het woord. U weegt belangen af om te komen tot een voor de melder bevredigende oplossing of beantwoording, ook wanneer u in voorkomende gevallen niet aan de wensen van indieners kunt tegemoetkomen.
  • U werkt nauw samen met de Verkeerskundigen en u spart met hen over inhoudelijke vragen. U versterkt hen op technisch, administratief en communicatief vlak! U denkt constructief na over het oplossen van klachten en meldingen. In dit kader weegt u integraal de belangen van andere disciplines mee in de keuze van oplossingen.
  • Het behandelen van aanvragen (bijvoorbeeld mbt gehandicaptenparkeerplaatsen en laadpalen) behoort tot uw takenpakket, net als het meeschrijven aan verkeersbesluiten. Vanuit uw rol werkt u mee aan de ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente en de uitdagende opgaven die hierbij horen, zoals de woningbouwopgave waar duizenden woningen voor worden gerealiseerd.
  • U denkt actief mee over de (implementatie van) processen binnen het team. Op deze wijze dragen jullie samen zorg voor het goed functioneren van het team Verkeer binnen de gemeente Maassluis. 
Toon meerToon minder

De functievereisten

  • Als Medewerker Verkeer beschikt u over uitstekende communicatieve vaardigheden. U vindt het leuk om problemen van burgers op te lossen en u staat deze burgers op representatieve wijze te woord. 
  • Zelfstandig, initiatiefrijk en georganiseerd zijn eigenschappen die bij uw karakter passen. Daarnaast staat u stevig in uw schoenen en pakt u zaken snel op.
  • Bij voorkeur heeft u affiniteit met het ruimtelijk domein of met Verkeer/Mobiliteit in specifieke zin.  
Toon meerToon minder

Het aanbod

Wat bieden we u?

De vacature betreft een functie voor 36 uur als Medewerker Verkeer binnen de gemeente Maassluis. Hier komt u terecht in een professionele omgeving waar nadrukkelijk de ruimte wordt gegeven voor zelfontplooiing. U treedt direct vast in dienst bij Certus Groep en u zal worden ingeschaald op basis van uw werkervaring in gemeenteschaal 8/9 (max 59.105,- per jaar obv een 36-urige werkweek). De intentie is dat u na een jaar vast in dienst treedt bij de gemeente Maassluis.

Binnen de gemeente Maassluis wordt uitzonderlijk goed meegedacht over uw eigen wensen en interesses en kunt u uw persoonlijke en vakinhoudelijke ontwikkeling optimaal vormgeven. De gemeente benadrukt dat het doorgroeien binnen de gemeente goed mogelijk is, bijvoorbeeld naar de positie van Beleidsmedewerker Verkeer.

Toon meerToon minder

Over de sollicitatieprocedure

Sjoerd van Dam 088-0115057

Toon meerToon minder

Is dit uw baan?

Uw adviseur
Sjoerd van Dam

Gerelateerde vacatures

{{result.item.workLocation.city}}

{{result.item.title}}

Uw carrière binnen de overheid

Staat uw ideale vacature er niet tussen en heeft u recentelijk meerdere jaren werkervaring opgedaan binnen de publieke sector? Een persoonlijk adviseur informeert u graag over onze mogelijkheden.

Maak kennis met ons