Vacature vervuld

U kunt helaas niet meer reageren op deze vacature

Bekijk onze openstaande vacatures en solliciteer!

Beleidsmedewerker Verkeer en Vervoer

 • Salaris Tussen €3561 en €5169 per maand
 • Contracttype Vast
 • Opleiding HBO
 • Referentienummer 2779

Over de organisatie

Gemeente Leidschendam-Voorburg is een ambitieuze organisatie met ca 650 medewerkers. Er wordt vorm gegeven aan Het Nieuwe Werken: slimmer, efficiënter en effectiever, gebruik makend van nieuwe technologieën. De ambitie van de gemeente is om de Beste Gemeentelijke Dienstverlener van Nederland te zijn. Dit vraagt veel van de medewerkers. Als organisatie doet de gemeente er alles aan om de medewerkers hier optimaal in te faciliteren. Het moderne kantoor en de mobile devices bieden alle mogelijkheden om optimaal te flexwerken (flexibel, tijd- en plaatsonafhankelijk). Dit alles vindt plaats onder het motto: Vertrouwen, Verbinden en Verantwoordelijkheid.

De organisatie is toekomstgericht en adaptief. Zo is de gemeente voortvarend bezig met de Omgevingswet. Onder het motto: Iedereen doet mee! is er veel aandacht voor participatie en bottom-up initiatieven uit de stad. Verder is er veel aandacht voor vraaggerichte dienstverlening richting inwoners onder andere met behulp van moderne technieken. De gezamenlijke doelstelling is ervoor te zorgen dat gemeente Leidschendam-Voorburg in 2040 een van de meest aantrekkelijke ontmoetings- en vestigingsplaatsen in de Randstad is. Binnen de gemeente spelen een aantal complexe binnenstedelijke ontwikkelingen, zoals het Klein Plaspoelderplein en Vlietvoorde. Met het projectenboek kunt u de uiteenlopende en uitdagende ontwikkelingen binnen de gemeente bekijken: projectenboek.lv.nl/

De cultuur binnen de organisatie kenmerkt zich door korte lijnen, laag belegde verantwoordelijkheid (zowel operationeel, tactisch als strategisch betrokken zijn) en resultaatgerichtheid. Onder de medewerkers heerst betrokkenheid en de gemeente schept een klimaat voor zelfverbetering. Om slagvaardig en met werkplezier te werken binnen gemeente Leidschendam-Voorburg is het voor ambtenaren van belang dat ze een goed ontwikkeld spelgevoel voor integraliteit en politiek-bestuurlijke verhoudingen hebben en omgevingsbewust zijn. Daarnaast is een doortastende probleemoplossende attitude van belang.

In deze functie bent u onderdeel van het cluster Verkeer en vervoer binnen team Ruimtelijke Ontwikkeling. U levert tastbare resultaten rondom de leef- en bereikbaarheid binnen de gemeente. Dit cluster bestaat uit in totaal vijf beleidsadviseurs en werkt nauw samen met onder meer team Stadsbeheer.

Team Ruimte bestaat uit ongeveer 30 medewerkers. Cluster Verkeer en Vervoer is onderdeel van de (beleids-) ontwikkelafdeling voor ruimtelijke vraagstukken. In het team levert u een bijdrage aan een duurzame en leefbare groene stad. Dit doet u in nauwe samenwerking met burgers, bedrijven en regionale partners. U weet wat er speelt en wanneer iets kan en moet. Als lid van het team stelt u kaders op die ruimte geven voor initiatief van inwoners en heeft u concrete impact op het plezierig en veilig wonen, werken en recreëren in de gemeente Leidschendam-Voorburg.

U komt te werken binnen een hoogprofessioneel team waar het kennisniveau goed op peil is. De teamleden zijn loyaal, ambitieus en er is een hoge mate van bereidwilligheid om elkaar bij te staan. Binnen het team is integraal werken goed doorgevoerd.

Toon meerToon minder

Over de functie

 • Hoe bouwen we in de gemeente duizenden nieuwe woningen zonder dat wijken en ontsluitingswegen dichtslibben? Hoe verlichten we de verkeersdruk op de drukste knooppunten? Hoe komen we tot een goede hoofdstructuur met aansluiting op de regio, waar ruimte is voor voetgangers, fietsers, openbaar vervoer, deelmobiliteit en automobiliteit? Dat is uw essentiële uitdaging als strategisch denkend verkeerskundige.
 • U staat volop in contact met interne partners (stedenbouwkundigen, gebiedsontwikkelaars) en met externe partners (de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag, Rijkswaterstaat, vervoersmaatschappijen). Als Beleidsmedewerker Verkeer en vervoer werkt u aan het fysieke omgevingsbeleid voor de toekomst. Hier komen transport, ruimte, economie en wonen bij elkaar in duurzame oplossingen. U schakelt dan ook tussen het niveau van een Omgevingsvisie en het lokale niveau en geeft vorm aan de mobiliteitstransitie.
 • Bij het vervullen van uw werkzaamheden heeft u frequent te maken met politieke en bestuurlijke processen. U ondersteunt het gemeentebestuur en de gemeenteraad, beantwoordt hun vragen en speelt gevraagd en ongevraagd in op de ideeën, behoeften en belangen die daar spelen. Tevens geeft u vorm aan participatieprocessen.
 • U bent verantwoordelijk voor het beleid op de volgende vlakken: parkeren, duurzame mobiliteit, verkeersveiligheid, openbaar vervoer en fiets. Politiek en maatschappelijk bezien zijn dit gewichtige dossiers met grote belangen en een hoge intensiteit.
 • Als lid van de compacte verkeers- en vervoerskundige vakgroep ontwikkelt u breed gedragen, integrale strategieën voor ruimtelijke en civieltechnische projecten. U behartigt de belangen vanuit verkeer en vervoer en draagt concreet en zichtbaar bij aan de ontwikkeling van Leidschendam-Voorburg. U speelt een belangrijke rol voor de bereikbaarheid, leefbaarheid en verkeersveiligheid binnen de gemeente Leidschendam-Voorburg.
 • De organisatie is volop in ontwikkeling. Denk bijvoorbeeld aan de implementatie van de Omgevingswet. Uw ideeën en initiatieven ten aanzien van de nieuwe regisserende en faciliterende rol van de gemeente worden ten zeerste gewaardeerd binnen gemeente Leidschendam-Voorburg.


Toon meerToon minder

De functievereisten

 • U heeft een afgeronde opleiding op minimaal hbo-bachelor niveau in de richting van verkeerskunde, vervoerskunde, sociale geografie of aanverwante studie.
 • U beschikt over minimaal drie jaar relevante werkervaring binnen verkeer / vervoer / mobiliteit.
 • Als Beleidsmedewerker Verkeer en Vervoer is een sterk ontwikkeld strategisch vermogen en de vaardigheid om het werk integraal te organiseren kenmerkend voor u.
 • U kunt in een complexe context tot creatieve oplossingen komen op basis van draagvlak.
 • U krijgt energie van het schaken op meerdere borden. U staat in contact met een breed scala aan interne en externe stakeholders en initieert graag in de samenwerking.
Toon meerToon minder

Het aanbod

Het betreft een functie van 32 tot 36 uur in de week. U heeft zicht op een vast dienstverband. De functie is op basis van uw kennis en ervaring ingedeeld in gemeenteschaal 11 (maximaal €72.604,- bruto jaarsalaris icl IKB). Voor ruim ervaren professionals is schaal 11A of een arbeidsmarkttoelage bespreekbaar.

Door het Individueel Keuze Budget (ter waarde van 17,05% van uw bruto jaarsalaris) heeft u maandelijks de beschikking over een deel van uw vakantiegeld en eindejaarsuitkering. U kunt een bedrag laten uitbetalen of onder andere gebruiken voor de aanschaf van een fiets of het kopen van extra verlof. Het ouderschapsverlof wordt gedeeltelijk door de gemeente betaald. Verder krijgt u een iPhone en laptop of tablet en zijn er ruimschoots mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling en studeren. De werktijden zijn bij gemeente Leidschendam-Voorburg flexibel en er zijn thuiswerkmogelijkheden.

U komt te werken binnen een van de meest vooruitstrevende en moderne gemeenten van het land. De organisatie heeft het keurmerk 'beste werkgever' gekregen! Er is overduidelijk oog voor de menselijke maat binnen de gemeente. U speelt een belangrijke rol in complexe grootstedelijke opgaven, maar werkt binnen een schaal waar u tastbare resultaten ziet.

Toon meerToon minder

Over de sollicitatieprocedure

Koen Salet 088 - 0115 003

Toon meerToon minder

Gerelateerde vacatures

{{result.item.workLocation.city}}

{{result.item.title}}

Uw carrière binnen de overheid

Staat uw ideale vacature er niet tussen en heeft u recentelijk meerdere jaren werkervaring opgedaan binnen de publieke sector? Een persoonlijk adviseur informeert u graag over onze mogelijkheden.

Maak kennis met ons