Vacature vervuld

U kunt helaas niet meer reageren op deze vacature

Bekijk onze openstaande vacatures en solliciteer!

Beleidsmedewerker Duurzaamheid

 • Salaris Tussen €2973 en €4494 per maand
 • Contracttype Vast
 • Opleiding HBO
 • Referentienummer 2728

Over de organisatie

De gemeente Maassluis is een ambitieuze gemeente die trots is op haar rijke geschiedenis en haar historisch centrum koestert. De gemeente telt circa 33 000 inwoners en is volop in ontwikkeling en daarnaast zoekt de gemeente op innovatieve wijze nieuwe werkwijzen en samenwerkingsverbanden. Het stadsbestuur van Maassluis werkt op professionele wijze samen met circa 270 medewerkers van de gemeentelijke organisatie om er samen met de inwoners, bedrijven en instellingen voor te zorgen dat Maassluis een prachtige, sociale en duurzame gemeente blijft waar het goed leven, werken en recreëren is. De gemeente Maassluis is een kleine en platte netwerkorganisatie met korte lijnen en een groot loyaliteitsgevoel. De kernwaarden van de gemeente zijn: ondernemen, experimenteren, reflecteren, verbinden, eigenaarschap en samenwerken. De circa 270 medewerkers zijn verdeeld over vijf clusters. Deze clusters zijn Bedrijfsvoering, Concernstaf, Inwoners en Veiligheid, Stad en Stadsbedrijf. De gemeente biedt aan haar medewerkers ruimte voor ontwikkeling en eigen verantwoordelijkheid.

Het team Beleid vormt samen met het team Projecten het cluster Stad. Binnen het team Beleid werken momenteel circa 35 fte. Dit zijn overheidsprofessionals die werken binnen het Sociaal en Fysieke domein. De overheidsprofessionals houden zich onder andere bezig met complexe vraagstukken met betrekking tot de beleidsterreinen Jeugd en Wmo. Het team Beleid heeft als opgave het realiseren van maatschappelijke effecten in de gemeente Maassluis. Vanuit verschillende disciplines wordt er een bijdrage geleverd aan he realiseren van deze effecten. In samenwerking met de partners en collega’s wordt er gewerkt aan de transformatie van het beleid met betrekking tot het sociaal domein, waarbij het belangrijk is dat dit gebeurd in wisselwerking met de praktijk. Naast de wettelijke taken speelt het Coalitieakkoord 2018-2022 een belangrijke rol. Het team Beleid heeft als opgave om in beeld te brengen wat er leeft binnen de gemeente Maassluis en dient samen met de organisatie en het bestuur richting te geven aan de opgaves en besluitvorming.

U werkt nauw samen in een hecht team waar u veel ruimte heeft voor zelfontplooiing en eigen initiatief. In het team werkt u vooral nauw samen met een Adviseur Milieu en een Adviseur Afval en kunt u zodoende laagdrempelig en op niveau sparren. De cultuur binnen het team kenmerkt zich door: informaliteit, korte lijnen, betrokkenheid en brede kennis. U bent operationeel, tactisch en strategisch betrokken en ontwikkelt zich in de breedte van Duurzaamheid. 

Toon meerToon minder

Over de functie

 • Als Beleidsmedewerker Duurzaamheid adviseert u over belangrijke maatschappelijke thema's, zoals: hoe maken we onze eigen gebouwenportefeuille energieneutraal? hoe zetten we projecten zo in de markt dat ze maximaal bijdragen aan onze CO2-reductie? welke eisen stellen we aan de bouwprojecten? hoe kopen we maatschappelijk verantwoord in? U vervult een belangrijke rol ten aanzien van de transitie naar een energie neutrale en circulaire economie in Maassluis! 
 • U vertegenwoordigt de gemeente in regionale netwerken zoals MRDH, DCMR en Rijnmond. Samen met regionale partners komt u tot gerichte programma's om duurzaamheidsdoelstellingen te verwezenlijken.  
 • In nauwe samenwerking met uw naaste collega Adviseurs op het gebied van Afval en Duurzaamheid en interne en externe stakeholders bent u verantwoordelijk voor het maken van slagen op belangrijke ontwikkelingen. Het gaat hier om de warmte transitie visie, de energiestrategie en de duurzaamheidsvisie. U helpt wijken van het gas af te komen en werkt nauw samen met het MKB om de energiebesparende maatregelen door te voeren binnen de energietransitie. In het kader van de duurzaamheidsvisie is het uw uitdaging om dit breed gedragen, integraal van de grond te krijgen! In het complexe dossier transitievisie warmte zorgt u voor het CO2 neutraal krijgen van wijken! 
 • U draagt zorg voor het bevorderen van de integrale samenwerking binnen de gemeente door middel van kennisdeling en advisering op basis van wetgeving en inzichten op Duurzaamheidsvlak. U laat zich voeden door wat er leeft in de stad en adviseert de politiek-bestuurlijke organisatie, collega's en partners. U signaleert en onderzoekt risico's, kansen en knelpunten en formuleert concrete strategieën en oplossingen in nauwe samenwerking met de omgeving en helpt deze plannen in de praktijk te brengen. 
Toon meerToon minder

De functievereisten

 • U heeft een afgeronde opleiding op minimaal hbo niveau
 • Op het gebied van Duurzaamheid heeft u enige ervaring en voornamelijk veel passie! 
 • U haalt energie uit zelfsturing, staat in uw kracht als Adviseur en kan goed schakelen tussen verschillende niveaus. U initieert graag en heeft een open grondhouding. 
 • In het kader van het verder bouwen aan de afdeling en gemeente als zodanig speelt u graag een rol van betekenis 
Toon meerToon minder

Het aanbod

Het betreft een functie van 32 uur in de week. Het gaat om een vast dienstverband. De functie is ingedeeld in gemeenteschaal 10 (maximaal €53.928 - bruto per jaar bij een 36-urige werkweek). Voor ervaren professionals is een arbeidsmarktoelage mogelijk. 

Door het Individueel Keuze Budget (17,05% bruto jaarsalaris) heeft u maandelijks de beschikking over een deel van uw vakantiegeld en eindejaarsuitkering. U kunt een bedrag laten uitbetalen of o.a. gebruiken voor de aanschaf van een fiets of het kopen van extra verlof. Het ouderschapsverlof wordt gedeeltelijk door de gemeente betaald. De werktijden zijn bij gemeente Maassluis flexibel en plaats- en tijdonafhankelijk werken is goed doorgevoerd. Verder voorziet de gemeente u van een laptop, mobiele telefoon en opleidingsmogelijkheden. Binnen de gemeente staat uw eigen ambitie en affiniteit centraal, waardoor u gestimuleerd wordt om projecten en ervaringen die voor uw ontwikkeling relevant zijn naar u toe te trekken. 

De gemeente Maassluis kent stedelijke complexiteit binnen een schaalgrote waar u tastbare resultaten kunt boeken. De lijnen zijn (zeer) kort en eigen initiatief wordt beloond. Binnen de gemeente wordt uitzonderlijk goed meegedacht over uw eigen wensen en interesses en kunt u uw persoonlijke en vakinhoudelijke ontwikkeling optimaal vormgeven. 

Toon meerToon minder

Over de sollicitatieprocedure

Koen Salet 088 - 0115 003

Toon meerToon minder

Gerelateerde vacatures

{{result.item.workLocation.city}}

{{result.item.title}}

Uw carrière binnen de overheid

Staat uw ideale vacature er niet tussen en heeft u recentelijk meerdere jaren werkervaring opgedaan binnen de publieke sector? Een persoonlijk adviseur informeert u graag over onze mogelijkheden.

Maak kennis met ons