Politiekbestuurlijk
Opleidingen

Politiek-bestuurlijke sensitiviteit

In het kort

Een ambtenaar bevindt zich constant in een maatschappelijk-politiek krachtenveld waar informatie wordt opgehaald en gedeeld. Het belang van een goed ontwikkeld spelgevoel met betrekking tot de gevoeligheid van informatie en het ‘lopen van de hazen’ neemt meer en meer toe. Het vermogen om de connectie met de buitenwereld te leggen en kansen te benutten is zeer belangrijk, maar verliest zijn potentie als het niet gepaard gaat met bewustzijn rondom het politiek-bestuurlijk apparaat. De ambtenaar van nu is volgens de visie van Certus Groep meer dan ooit politiek-bestuurlijk sensitief.

Toon meerToon minder
  • 2.195,-
  • 4 dagdelen
  • De ambtenaar van nu

Opleidingsthema's

Binnen de opleiding Politiek-bestuurlijke sensitiviteit wordt gewerkt aan vier opleidingsthema’s. In elk thema staan de unieke aspecten van het publieke domein centraal.

  • Politieke sensitiviteit en de rol van de adviseur
  • De wereld van de bestuurder en de bestuursstijlen
  • Oefenen met acteur, de snel veranderende samenleving & participatie
  • Presenteren eigen politiek gevoelige casus
Toon meerToon minder

In de eerste bijeenkomst wordt er stil gestaan bij de omgeving en de rol die u als adviseur in de gemeenten heeft in verhouding tot de rol van de bestuurders. Het gaat hierbij om de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van alle betrokkenen die invloed hebben op de totstandkoming van gemeentelijk beleid.

Verder is inzicht in het besluitvormingsproces cruciaal. Hoe kan het dat goed beleid er niet altijd doorheen komt en op basis van welke gronden en overwegingen gebeurt dit? En hoe kunt u zich hiertoe als adviseur tot verhouden? Op basis van praktijkvoorbeelden uit de belevingswereld van bijvoorbeeld een wethouder leert u als ambtenaar meer omgevingsbewust en strategischer te handelen.

Adequate adviesverlening

Ook bespreken we de voorwaarden voor adequate adviesverlening. Hierbij wordt de positie en structuur van de gemeente besproken in relatie tot uw eigen praktijk op basis van een aantal actuele casussen (bijvoorbeeld over herhuisvesting). U werkt deze individueel of in een kleine groep uit, waarbij u geprikkeld wordt om positie in te nemen in uitdagende (politiek gevoelige) vraagstukken. Er wordt collectief een analyse gemaakt van een aantal actuele artikelen uit vak- of dagbladen met betrekking tot complexe politiek-bestuurlijke materie. Tot slot gaat u aan de slag met uw eigen praktijkcasus die u in de laatste dag van de opleiding presenteert en gezamenlijk analyseert.

Tijdens de tweede bijeenkomst wordt u meegenomen in de “wereld” van de bestuurders (college van B&W) van de gemeente. Diverse bestuursstijlen komen aan bod waarbij er een beeld wordt geschetst van de betrokken bestuurders en de “wereld” waarin zij hun werk doen. Wat betekent dit voor uw eigen gemeente en uw alledaagse werkzaamheden? Tot slot kijken we op basis van het model van Roos van Leary naar factoren die van invloed zijn op het gedrag van anderen, hoe ze in beweging komen en wat dit vraagt van uw eigen positie.

Adviseren

Op dag drie gaat u aan de slag met een ervaren trainingsacteur die bijvoorbeeld de rol van een wethouder aanneemt. Zo oefenen we met reële situaties en brengen we al het geleerde in de praktijk. Uw referentie- en handelingskader als adviseur wordt op de proef gesteld en we bieden u concrete handvatten om in complexe situaties goed uw rol als adviseur te pakken. Mocht u liever niet deelnemen aan rollenspelen dan kunt u de rol van observator innemen.

Het tweede gedeelte van de lesdag staat in teken van de veranderlijke informatie- en netwerksamenleving van anno nu. Onderwerpen als participatie, netwerksturing en social media komen aan bod. Aan de hand van de eigen praktijk, actuele artikelen, casussen en succesverhalen leert u om in een complexe situatie zo goed mogelijk positie in te nemen.

Overtuigend presenteren

In de laatste opleidingsdag presenteert u uw eigen politiek gevoelige casus. Als ambtenaar is het cruciaal om uw boodschap effectief over te brengen aan anderen. Uw analyse en aanpak van de casus heeft u vormgegeven aan de hand van opgedane inzichten uit de opleiding. U ontvangt feedback van andere deelnemers en opleiders. Zo leert u met en van andere ambtenaren (cursisten) en past u de lesstof concreet toe in een werkelijke situatie. Verder wordt er aandacht besteedt aan uw presentatietechnieken.

Begeleiding

Uw trainer heeft ruime ervaring binnen het publieke domein en is ook uw persoonlijke coach. Tijdens de opleiding stelt u met uw trainer uw doelen vast en gaat u samen aan de slag. Praktisch, helder en doelgericht. In uw leertraject staan maatwerk en persoonlijke aandacht centraal.

Toon meerToon minder

Resultaat

Aan het eind van de opleiding krijgt u een case voorgelegd van een OR-lid van een publieke organisatie. OR-leden opereren bij uitstek omgevingsbewust en dienen altijd hun adviesvaardigheden en presentatievaardigheden in te zetten. Vandaar dat deze case een goede test voor uzelf is. U schrijft en presenteert uw advies. Op deze manier leert u meteen de inzichten van de opleiding toe te passen in de praktijk.

Toon meerToon minder

Heeft u vragen?

Onze adviseurs helpen u graag met het beantwoorden van vragen en persoonlijk advies.

WhatsApp ons

WhatsApp contact binnen kantooruren

Heeft u interesse in deze opleiding?

De inschrijving voor de opleiding Politiek-bestuurlijke sensitiviteit is open. Wilt u meer informatie? Vraag dan de brochure of een offerte aan. 

Certificering

Kwaliteit staat bij Certus Groep centraal en is verweven in elk element van onze dienstverlening.

Meer weten

SNA
ISO
NEN
CRKBO

Vestiging Rotterdam

Wijnhaven 3 U
3011 WG Rotterdam

Vestiging Amsterdam

Herikerbergweg 7
1101 CN Amsterdam