Arbeidsmobiliteit

Interne Mobiliteit

Interne mobiliteit zorgt ervoor dat getalenteerde overheidsprofessionals beter kunnen doorstromen en zich voor een langere tijd aan uw organisatie binden. In deze module onderzoeken we samen met de werkgever en werknemer concrete vervolgstappen binnen uw organisatie. Uitgangspunt van Interne Mobiliteit is dat de vernieuwde samenwerking waarde toevoegt aan alle betrokkenen en dat medewerkers gelukkiger en productiever worden in het werk.

Thema's

  • Situatieanalyse
  • Persoonlijk onderzoek
  • Rollenspel
  • Advies interne mobiliteit

Bijeenkomst 1

Situatieanalyse

In een persoonlijk gesprek met medewerkers van uw gemeente wordt uw huidige situatie en kwalitatieve personeelsbehoefte grondig uitgevraagd. Kansen en risico’s worden in kaart gebracht en Certus Groep analyseert de vereiste competenties en vaardigheden van de nieuwe rol.

Intakegesprek werknemer

Tijdens een persoonlijk intakegesprek nemen we de tijd om de werknemer goed te leren kennen. Onze assessmentpsycholoog informeert uw medewerker over het programma en in een verdiepend gesprek komen de huidige werkomgeving, de werkzaamheden, het functioneren en persoonskenmerken aan bod. De werknemer wordt gestimuleerd om zich te verdiepen in de beoogde nieuwe functie, de bijbehorende omstandigheden en de kernactiviteiten van de functie. 

Bijeenkomst 2

Persoonlijk onderzoek

Met behulp van testen op het gebied van persoonlijkheid, gedrag, drijfveren en motivatoren wordt er een objectief beeld geschetst over de manier waarop persoonlijkheid en motivatie het huidige en toekomstige gedrag en prestaties beïnvloeden.  

Rollenspel

Een rollenspel kan deel uitmaken van de module, waarbij er een simulatie wordt uitgevoerd met betrekking tot een complexe situatie die uw medewerker in de nieuwe functie kan ervaren. De praktijksituatie wordt geëvalueerd en ervaringen worden verwerkt in een persoonsverslag.

Bijeenkomst 3

Advies interne mobiliteit

Op basis van de uitkomsten van het persoonsrapport zal samen met onze psycholoog en adviseur, een persoonlijk advies worden uitgebracht gericht op de beoogde nieuwe functie en werkomgeving.

Begeleiding

Tijdens de hele module is er persoonlijke begeleiding door een psycholoog.

Resultaat

De module wordt afgesloten met een persoonsrapport dat advies geeft over de wijze waarop de prestaties beïnvloed worden. Het rapport geeft inzicht in kerncompetenties, drijfveren en omgevingsfactoren die een belangrijke rol spelen in het professioneel functioneren in de beoogde nieuwe functie en werkomgeving.

Waarom Certus Groep?

Als toegewijde kennispartner van de overheid ligt onze kracht in het organiseren van arbeidsmobiliteitstrajecten op maat. Gepassioneerd en vakkundig verbinden en begeleiden wij mensen in arbeidsrelaties binnen de overheid. Want wij geloven in unieke persoonlijkheden en begeleiden u graag naar een passende werkomgeving.

Rosanne van Engelen
Uw adviseur
Rosanne van Engelen