Arbeidsmobiliteit

Externe Mobiliteit

In deze interactieve module biedt Certus Groep individuele begeleiding tijdens het verkenningsproces naar een nieuwe werkomgeving. We stellen een gezamenlijk actieplan op waarin concreet wordt bepaald welke organisaties benaderd worden en welke kanalen daarbij het beste kunnen worden ingezet. Wij begeleiden u graag bij het benaderen van potentiële nieuwe werkgevers en raadplegen actief ons netwerk binnen het publieke domein. Deze training helpt u concrete carrièrestappen te zetten naar een nieuwe werkomgeving passend bij uw wensen.

Thema's

  • Netwerkoverleg
  • Gericht actieplan
  • Persoonlijke begeleiding

Netwerkoverleg

Certus Groep is de kennispartner van de overheid en werkt nauw samen met gemeenten. Onze kennis over zowel regionale als lokale ontwikkelingen van teams, afdelingen en gemeenten verwerken wij systematisch in organisatieprofielen. Onze adviseur brengt relevante en interessante contactpersonen uit ons netwerk in kaart. Praktijk leert ons dat er veel duurzame matches uit ons brede netwerk kunnen worden gemaakt. Daarnaast wordt uw LinkedIn profiel geoptimaliseerd, bepalen we welke vacaturekanalen geraadpleegd worden en werken we aan uw zichtbaarheid.

Gericht actieplan

Aan de hand van het netwerkoverleg wordt er een gezamenlijk en persoonlijk actieplan opgesteld. Er wordt getoetst of de organisatiecultuur, samenstelling van het team, missie en visie en belangrijke opgaven stroken met uw ambities, persoonlijkheid en capaciteit. Certus Groep verbindt en adviseert vanuit haar expertise bij het solliciteren en uw behoefte staat hierbij centraal.

Solliciteren

Onze adviseur staat u bij tijdens het voorbereiden, arrangeren en evalueren van sollicitaties en sollicitatiegesprekken bij potentiële werkgevers. In de voorbereiding worden de potentiële werkgevers geanalyseerd en gaan we aan de slag met de persoonlijke motivatie voor zowel de functie als de organisatie.

Begeleiding

De trainer heeft gerichte kennis van de arbeidsmarkt en een groot netwerk binnen het publieke domein.

Resultaat

Na afloop van de interactieve module zijn de volgende leerdoelen en resultaten bereikt:

  • Persoonlijk actieplan gericht op solliciteren
  • Matching gemeenten vanuit het netwerk van Certus Groep
  • Begeleiding sollicitaties bij geselecteerde potentiële werkgevers
  • Inschrijving bij relevante vacaturebanken
  • Een geoptimaliseerd LinkedIn-profiel
  • Voorbereiden en evalueren van sollicitatiegesprekken
  • Advies en coaching op maat

Waarom Certus Groep?

Als toegewijde kennispartner van de overheid ligt onze kracht in het organiseren van arbeidsmobiliteitstrajecten op maat. Gepassioneerd en vakkundig verbinden en begeleiden wij mensen in arbeidsrelaties binnen de overheid. Want wij geloven in unieke persoonlijkheden en begeleiden u graag naar een passende werkomgeving.

Rosanne van Engelen
Uw adviseur
Rosanne van Engelen