Beleidsmedewerker Verkeer

Vacature doorsturen
 
 • Aantal uren per week 36 uur
 • Opleidingsniveau HBO
 • Functietype Vast
 • Regio Maassluis
 • Salarisindicatie Tussen € 2973,- en € 4494,-
 • Vacaturenummer 1857

Over de functie

 • Als Beleidsmedewerker Verkeer bent u een generalist die van klachten, meldingen tot (strategische) advisering is betrokken. U kent een hoge mate van verantwoordelijkheid en doet brede ervaring op in uiteenlopende verkeerskundige vraagstukken en zaken vanuit aanpalende gebieden. U geeft advies ten aanzien van bouwprojecten en ruimtelijke-civiele projecten vanuit verkeerskundige invalshoek.
 • U werkt aan interessante uitdagende projecten in het kader van de inbreidingsopgave woningbouw (inrichten van wijken, afstemmen parkeren en leefbaarheid garanderen). Inhoudelijk bezien speelt er de woningopave rondom de Hoeksche Lijn (fors meer woningen rondom dit knooppunt). Hierbij dient u buiten de gebaande paden te kunnen werken (denk aan ov oplossingen). Verder is afrit 6/7 een belangrijk project en worden er een aantal wegen heringericht. Hieromtrent is strategisch meedenken van wezenlijk belang.
 • In de context van binnenstedelijkheid brengt u stevigheid mee in de advisering ten aanzien van burgers en initiatiefnemers om het (verkeerskundige) belang van de gemeente goed te vertegenwoordigen. 
 • U werkt aan diverse beleidsmatige uitdagingen. Zo kan er bijvoorbeeld werk richting het MRDH worden opgepakt (in samenwerking met Senior). Daarnaast bent u op beleidsniveau verantwoordelijk voor: laadpalenbeleid, ov, verkeersveiligheid en de parkeernota. Verder speelt de u als Beleidsmedewerker Verkeer een rol bij o.a.: vergunningverlening, tijdelijke verkeersmaatregelen, evenementen, gehandicaptenverkeerplaatsen, etc. Tevens bent u betrokken bij het onderwerp deelvervoer en de mobiliteitstransitie.

De functievereisten

 • U beschikt over HBO werk- en denkniveau en heeft een Verkeerskundige achtergrond. U kunt ook een RO achtergrond en affiniteit voor Verkeer hebben (met kennis van ontwerpen, parkeernormen, etc). 
 • U heeft minimaal twee jaar relevante werkervaring. 
 • Binnen Maassluis bent u van meet af aan betrokken in een project, waardoor integraal werken van groot belang is. Initiatief nemen richting andere afdelingen en externe stakeholders is van belang.
 • De volgende kerneigenschappen typeren u: teamspeler, doortastend, politiek-bestuurlijk sensitief, lef en stevigheid. Verder zoekt u graag teamgenoten pro-actief op en heeft u een geïnteresseerd houding. 

Over de organisatie

De gemeente Maassluis is een ambitieuze gemeente die trots is op haar rijke geschiedenis en haar historisch centrum koestert. De gemeente telt circa 33 000 inwoners en is volop in ontwikkeling en daarnaast zoekt de gemeente op innovatieve wijze nieuwe werkwijzen en samenwerkingsverbanden. Het stadsbestuur van Maassluis werkt op professionele wijze samen met circa 270 medewerkers van de gemeentelijke organisatie om er samen met de inwoners, bedrijven en instellingen voor te zorgen dat Maassluis een prachtige, sociale en duurzame gemeente blijft waar het goed leven, werken en recreëren is. De gemeente Maassluis is een kleine en platte netwerkorganisatie met korte lijnen en een groot loyaliteitsgevoel. De kernwaarden van de gemeente zijn: ondernemen, experimenteren, reflecteren, verbinden, eigenaarschap en samenwerken. De circa 270 medewerkers zijn verdeeld over vijf clusters. Deze clusters zijn Bedrijfsvoering, Concernstaf, Inwoners en Veiligheid, Stad en Stadsbedrijf. De gemeente biedt aan haar medewerkers ruimte voor ontwikkeling en eigen verantwoordelijkheid.

Het team Beleid vormt samen met het team Projecten het cluster Stad. Binnen het team Beleid werken momenteel circa 35 fte. Dit zijn overheidsprofessionals die werken binnen het Sociaal en Fysieke domein. De overheidsprofessionals houden zich onder andere bezig met complexe vraagstukken met betrekking tot de beleidsterreinen Jeugd en Wmo. Het team Beleid heeft als opgave het realiseren van maatschappelijke effecten in de gemeente Maassluis. Vanuit verschillende disciplines wordt er een bijdrage geleverd aan he realiseren van deze effecten. In samenwerking met de partners en collega’s wordt er gewerkt aan de transformatie van het beleid met betrekking tot het sociaal domein, waarbij het belangrijk is dat dit gebeurd in wisselwerking met de praktijk. Naast de wettelijke taken speelt het Coalitieakkoord 2018-2022 een belangrijke rol. Het team Beleid heeft als opgave om in beeld te brengen wat er leeft binnen de gemeente Maassluis en dient samen met de organisatie en het bestuur richting te geven aan de opgaves en besluitvorming.

U werkt nauw samen met een Senior, Junior en Medior verkeerskundigen. Het is een hecht team waar u veel ruimte heeft voor zelfontplooiing en eigen initiatief. De cultuur binnen het team kenmerkt zich door: informaliteit, korte lijnen, betrokkenheid en brede kennis. U bent operationeel, tactisch en strategisch betrokken en ontwikkelt zich in de breedte van het Verkeerskundige vakgebied. 

Het aanbod

Het betreft een functie van 36 uur in de week. Het gaat om een vastdienstverband. De functie is ingedeeld in gemeenteschaal 10 (maximaal €4.406,- bruto per maand bij een 36-urige werkweek). Voor ervaren professionals is een arbeidsmarkttoelage bespreekbaar. 

Door het Individueel Keuze Budget (17,05% bruto jaarsalaris) heeft u maandelijks de beschikking over een deel van uw vakantiegeld en eindejaarsuitkering. U kunt een bedrag laten uitbetalen of o.a. gebruiken voor de aanschaf van een fiets of het kopen van extra verlof. Het ouderschapsverlof wordt gedeeltelijk door de gemeente betaald. De werktijden zijn bij gemeente Maassluis flexibel en er zijn thuiswerkmogelijkheden. Verder voorziet de gemeente u van een laptop, mobiele telefoon en opleidingsmogelijkheden.  

De gemeente Maassluis kent stedelijke complexiteit binnen een schaalgrote waar u tastbare resultaten kunt boeken. De lijnen zijn (zeer) kort en eigen initiatief wordt beloond. Binnen de gemeente wordt uitzonderlijk goed meegedacht over uw eigen wensen en interesses en kunt u uw persoonlijke en vakinhoudelijke ontwikkeling optimaal vormgeven. 

Deel via social:
Vacature doorsturen