Teamleider/ Unithoofd Maatschappelijke zorg en participatie

Vacature doorsturen
 
 • Aantal uren per week 24 uur
 • Functietype Tijdelijk
 • Regio Capelle aan den IJssel
 • Salarisindicatie Tussen € 4279,- en € 5872,-
 • Vacaturenummer 1840

Over de functie

 • Je geeft in deze functie leiding aan ca. 10 fte en draagt zorg voor het afstemmen van de werkzaamheden, werkprocedures en een adequate bezetting van de unit waarbij je het afdelingsbelang voor ogen houdt.
 • Inhoudelijk werkzaamheden weet je te beoordelen en zonodig bij te sturen.
 • Als lid van het managementteam van de afdeling draag je actief bij aan de ontwikkeling van de afdeling en de unit specifiek en zorg je voor goede onderlinge relaties met de andere units van de afdeling en andere afdelingen. Waar nodig los je operationele problemen op
 • Je stimuleert en coacht medewerkers in hun ontwikkeling en voert daartoe jaargesprekken.
 • Je bent, samen met jouw unit, verantwoordelijk voor de doorontwikkeling van het sociaal domein. Grote, afdelingoverstijgende projecten weet je te leiden en/of aan te sturen en vraagstukken integraal te benaderen en verbindingen te leggen binnen de afdeling en daarbuiten.

De functievereisten

 • Je bent een ervaren leidinggevende, met ruime kennis en ervaring binnen het sociaal domein.
 • Je kent het sociaal domein goed en hebt een visie op hoe je de transformatie 2.0 verder wilt vormgeven.
 • Je bent goed in staat om strategische ontwikkelingen in het sociale domein te zien, hierop te sturen en bestuurlijk te adviseren.
 • Je bent in staat te opereren in een complexe politiek bestuurlijke context waarbij de verschillende thema’s van het sociaal domein verdeeld zijn over meerdere portefeuilles.
 • Samen met jouw unit zorg je voor het tot stand brengen van verbindingen tussen de samenhangende beleidsterreinen binnen het sociale domein en stuur je hier op.

Over de organisatie

De afdeling Samenleving staat voor het leggen van de basis voor een sociaal vitale stad, waar oog isvoor elkaar en voor de omgeving waarin men leeft, waarin alle Capellenaren de mogelijkheid hebbenom zich veilig en gezond te voelen en daar waar mogelijk te participeren en zich te ontwikkelen. De afdeling ontwikkelt beleid, schept randvoorwaarden en regisseert. Zij doet dat in samenspraak met organisaties, Capellenaren en het bestuur. De afdeling Samenleving bestaat uit een staf en drie units.

In Capelle werken we aan een samenleving waarin Capellenaren zich verantwoordelijk voelen voor elkaar, werken, actief meedoen en waarin de gemeente als het nodig is een handje helpt. De unit Maatschappelijke Zorg en Participatie draagt zorg voor een integrale samenhangende zorg en ondersteuning wanneer een Capellenaar even het niet zelf meer redt en er tijdelijk, of langer hulp of ondersteuning nodig is. In het sociaal domein willen we doorontwikkelen, het fundament dat we hebben gebouwd steviger maken en waar noodzakelijk veranderingen teweeg brengen om in te kunnen spelen op de uitdagingen die we in het sociaal domein het hoofd moeten bieden.

De unit Maatschappelijke Zorg en Participatie is verantwoordelijk voor diverse taken in het sociaal domein: de Jeugdhulp, maatschappelijke ondersteuning (Wmo), armoedebeleid en schuldhulpverlening, Participatiewet en sociaal/beschut werk (Promen). De unit bereidt het beleid op deze gebieden voor en voert beleidsregie (het sturen op te behalen doelstellingen), in samenspraak met professionele en maatschappelijke partners. De unit is verantwoordelijk voor het accounthouderschap van verschillende verbonden partijen in het sociaal domein, waar de gemeente grote inhoudelijke en financiële belangen in heeft. Zo is in deze unit het accounthouderschap van de GR IJsselgemeenten/Sociale Zaken, de Stichting Centrum voor Jeugd en Gezin en de Stichting Welzijn Capelle belegd. De unit is verantwoordelijk voor de doorontwikkeling van laagdrempelige toegang tot ondersteuning en zorg voor alle Capellenaren en de ontwikkeling van nieuwe werkwijzen, slimme en nieuwe allianties tussen bijvoorbeeld aanbieders van zorg en welzijn.

Het aanbod

Het betreft een functie voor 24 uur per week. De functie start 1 juni 2021 en heeft een doorlooptijd tot 1 oktober 2021 (met een optie tot verlenging). De inzet van Zelfstandigen behoort tot de mogelijkheden.  Reageren kan t/m woensdag 28 april 2021.

Deel via social:
Vacature doorsturen