Senior beleidsmedewerker Onderwijs

Vacature doorsturen
 
 • Aantal uren per week 32 uur
 • Opleidingsniveau HBO
 • Functietype Tijdelijk
 • Regio Spijkenisse
 • Salarisindicatie Tussen € 3561,- en € 5169,-
 • Vacaturenummer 1788

Over de functie

 • Je bent breed inzetbaar binnen het sociaal domein, maar met speciale focus op het beleid ten aanzien van onderwijs:
 • Je werkzaamheden bestaan onder meer uit het initiëren, voorbereiden, vormgeven, uitdragen en het creëren van draagvlak voor visie en het beleid;
 • Je adviseert je portefeuillehouders, je stelt collegeadviezen en beleidsnota’s;
 • Je signaleert ontwikkelingen en trends, en bestudeert nieuwe en in ontwikkeling zijnde wet- en regelgeving;
 • Je participeert namens de gemeente, met een grote mate van zelfstandigheid, in diverse netwerken/overleggen en onderhoudt een nauwe samenwerking met in- en externe partners, met name in het kader van de Wet Primair Onderwijs, Wet Voortgezet Onderwijs, Wet Passend Onderwijs, Jeugdwet en preventie;
 • Je denkt buiten jouw werkgebied om mee met collega’s (en zij met jou) over diverse beleidsmatige vraagstukken.

De functievereisten

 • Je hebt ervaring binnen het sociaal domein, beschikt over goede kennis van Wet op het Primair Onderwijs (WPO), Wet op het Voortgezet onderwijs (WVO), Wet op de Expertisecentra (WEC) en de Jeugdwet.
 • Je hebt ervaring op het gebied van ontwikkelen van beleid binnen de politiek gevoelige omgeving van een lokale overheid.
 • Je pakt als teamspeler het liefst uitdagingen integraal aan en je weet hierbij haarfijn de juiste personen te betrekken (zowel binnen als buiten de gemeente).

Over de organisatie

Het team Ontwikkeling valt onder de eenheid Maatschappelijke Ontwikkeling (MO) en bestaat uit 27 medewerkers. MO richt zich op beleid, advies en uitvoering rond zorg, welzijn, onderwijs, participatiewet, volksgezondheid, sport en cultuur en is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wmo, de Jeugdwet en de wet Verplichte GGZ. In het team Ontwikkeling is het beleid rondom het sociaal domein, van ontwikkeling tot implementatie, belegd. Met behulp van data-analyse wordt jaarlijks, samen met het bestuur, partners en inwoners, bepaald aan welke opgave(n) wordt gewerkt. Het team voert de regie op de uitvoeringsagenda en mobiliseert, verbindt en faciliteert het in- en externe netwerk om tot resultaten te komen.

De gemeente Nissewaard staat voor belangrijke opgaven op het terrein van onderwijs. Zo wil de gemeente zich gaan inzetten op kansengelijkheid in het onderwijs en samen met de partners uitvoering gaan geven aan het nationaal programma onderwijs.

Het aanbod

Het betreft een functie voor 32 uur in de week t/m september 2021. De functie is ingedeeld in gemeenteschaal 11 (min. €3561,- en max. €5169,-). De inzet van Zelfstandigen behoort tot de mogelijkheden. Reageren kan t/m dinsdag 9 maart. 

Vacature doorsturen
 
Deel via social: