Programmamanager ‘Toeleiding naar Toekomstbestendig Werk’

Vacature doorsturen
 
 • Aantal uren per week 32 uur
 • Opleidingsniveau WO
 • Functietype Tijdelijk
 • Regio Utrecht
 • Salarisindicatie Tussen € 4777,- en € 6365,-
 • Vacaturenummer 1736

Over de functie

 • Als Programmamanager positioneert u het lopende programma op toekomstbestendig werk in het mobiliteitsteam van de arbeidsmarktregio Utrecht. Dit team heeft de ambitie om mensen die in beweging zijn op de arbeidsmarkt zoveel mogelijk toe te leiden naar verschillende branches.
 • U bent lid van het mobiliteitsteam en de schakel naar lopende trajecten en programma’s in de regio. U helpt nieuwe trajecten en instrumenten te ontwikkelen en bestaande trajecten op te schalen. Dit doet u samen met de vier collega’s en hun multidisciplinaire teams die een brancheverantwoordelijkheid dragen voor Zorg, ICT, Onderwijs en Techniek.
 • U houdt het overzicht, clustert waar nodig activiteiten, instrumenten en middelen en sluit deze aan op partners binnen het mobiliteitsteam.
 • Als centrumgemeente binnen de arbeidsmarktregio Midden Nederland, wil de gemeente namens de andere betrokken partijen een voorstel bij de arbeidsmarktregio neerleggen voor de inrichting van de infrastructuur waarmee men in de arbeidsregio grootschalig werkzoekenden kan toeleiden naar toekomstbestendig werk. Als Programmamanager stelt u in samenspraak met de betrokken partners deze propositie op.
 • Draagvlak is belangrijk, zowel binnen de gemeente als tussen de externe partners. Echter, de urgentie is groot. Als de vertegenwoordiger van de gemeente zal u dus snel en op vele velden tegelijkertijd moeten schakelen.
 • U rapporteert aan een stuurgroep van de managers Onderwijs, Werk en Inkomen en Economie & Werkgelegenheid van de gemeente en aan de betreffende portefeuillehouders in het College van B&W.

De functievereisten

 • Als Programmamanager 'Toeleiding naar Toekomstbestendig Werk' heeft u minimaal een afgeronde hbo-opleiding en minimaal 5 jaar ervaring als Programmamanager in het sociaal domein, met de focus op Participatie.
 • Werkgeversbenadering is u niet vreemd en u bent bekend met het maken van (collectieve) banenafspraken.
 • U beschikt over kennis van het veld van opleidingen en scholing (publiek en privaat). Daarnaast bent u extern georiënteerd, met kennis van en gevoel voor besluitvormingsprocessen in een grote gemeente.
 • U bent in staat resultaten te boeken in een veranderende, turbulente en complexe omgeving. Ook bent u coachend voor collega’s die met hun teams een brancheverantwoordelijkheid dragen.
 • U kan opgavegericht werken, bent hands-on en u heeft gevoel voor bestuurlijke verhoudingen.

Over de organisatie

Als Programmamanager ‘Toeleiding naar Toekomstbestendig Werk’ werkt u voor een grote centrumgemeente in de regio Utrecht.

De coronapandemie heeft grote gevolgen voor de economie en werkgelegenheid. Ook in de regio Utrecht. Werknemers verliezen hun baan of dreigen die te verliezen. Tegen deze achtergrond wil het kabinet mensen die nu in onzekerheid verkeren passende begeleiding geven bij het zoeken van werk. Op dit moment werkt deze gemeente als centrumgemeente van de arbeidsmarktregio in opdracht van het rijk aan het opzetten van crisisbestrijding op de arbeidsmarkt en zet men daartoe een regionaal mobiliteitsteam op. UWV, SBB, Gemeenten, Opleiders en Werkgevers en Werknemersorganisaties werken in het mobiliteitsteam samen aan een sociaal pakket van het steun- en herstel voor de arbeidsmarkt met maatregelen op het gebied van de volgende zaken:

 • Scholing (waaronder extra inzet op kortdurende bij- en omscholing via praktijkleren in het mbo) en ontwikkeling.
 • Bestrijding van jeugdwerkloosheid.
 • Aanpak van armoede en schulden.
 • Intensieve ondersteuning.
 • Begeleiding naar werk.

Als Programmamanager ‘Toeleiding naar Toekomstbestendig Werk’ heeft u een belangrijke rol binnen de gemeente en binnen het mobiliteitsteam.

Het aanbod

Het betreft een functie voor gemiddeld 24-32 uur in de week voor een periode van 1 jaar. De functie is ingedeeld in gemeenteschaal 13 (min €4.777,- en max €6.365,- bruto per maand op basis van 36 uur per week). Bij goed functioneren is er een mogelijkheid op verlenging.

Vacature doorsturen
 
Deel via social: