Beleidsmedewerker Volkshuisvesting

Vacature doorsturen
 
 • Aantal uren per week 32 uur
 • Opleidingsniveau HBO
 • Functietype Vast
 • Regio Zierikzee
 • Salarisindicatie Tussen € 2973,- en € 4494,-
 • Vacaturenummer 1620

Over de functie

 • In de rol van accountmanager van de woningcorporatie(s) stel je prestatieafspraken op tussen de gemeente en de corporatie(s). Daarbij ben je verantwoordelijk voor de coördinatie en monitoring van de voortgang van deze afspraken en monitor je de strategische aanpak van de woningvoorraad in de kernen.
 • Als beleidsmedewerker volkshuisvesting voer je zelfstandig taken en projecten uit die bijdragen aan de realisatie van de Woonvisie, het daaraan gekoppelde uitvoeringsprogramma en de regionale woningmarktafspraken met de provincie.
 • Vanuit je vakgebied volkshuisvesting adviseer je opdrachtgever, wethouder en college en draag je zorg voor de verbinding met andere interne afdelingen binnen zowel het sociaal- als fysiek domein.
 • Je adviseert vanuit het actuele woonbeleid over onderwerpen zoals de Huisvestingsverordening, Tweede woningbeleid, wonen en zorg en financiële woonarrangementen. Hierin werk je nauw samen met de Projectleider Wonen die zich o.a. bezighoudt met de juridische kant van het vakgebied.
 • Je vertegenwoordigt de gemeente Schouwen-Duiveland bij lokale en regionale overlegvormen op het gebied van wonen.

De functievereisten

 • Je beschikt over een afgeronde hbo- of wo opleiding op een voor de functie toepasselijk gebied.
 • Je hebt ervaring in een bestuurlijke en politieke omgeving en bent vaardig in het uitbrengen van (schriftelijke) adviezen.
 • Ervaring binnen het vakgebied RO/wonen/volkshuisvesting heeft de voorkeur, maar is geen harde vereiste.
 • Je legt zowel intern als extern snel verbinding en krijgt energie van het opbouwen en onderhouden van een goed netwerk. Tevens ben je een sterke gesprekspartner, zowel intern als extern.

Over de organisatie

De gemeente Schouwen-Duiveland is een gastvrij Zeeuws eiland waar de dynamiek van water, land, natuur en cultuur mensen inspireert en verbindt. De gemeente telt circa 34.000 inwoners en is volop in ontwikkeling. Het gemeentebestuur van Schouwen-Duiveland werkt op professionele wijze samen met de medewerkers van de gemeentelijke organisatie om zodoende samen met inwoners, ondernemers, partners en gasten het woon, werk- en verblijfsklimaat te behouden en te versterken.

De gemeente Schouwen-Duiveland kent een ambtelijke organisatie met korte lijnen, hoge ambities en een groot loyaliteitsgevoel. De organisatie bestaat uit vijf afdelingen: Bedrijfsvoering 1, Bedrijfsvoering 2, Openbare Werken, Ruimte & Milieu en Wonen, Werken, Leven. Als Beleidsmedewerker Volkshuisvesting ben je werkzaam binnen het cluster Beleid. Dit cluster vormt samen met het cluster Burgerzaken en het Loket Samenleving en Zorg de afdeling Wonen, Werken, Leven (circa 60 fte).

Het cluster Beleid bestaat uit circa 26 vakspecialisten die verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling van beleid en de regievoering op projecten binnen het sociaal-maatschappelijk en cultureel domein. Het behouden en verbeteren van de leefbaarheid en de zelfredzaamheid in de gemeente vormt hierin een belangrijke pijler. Als Beleidsmedewerker Volkshuisvesting werk je nauw samen met je collega’s op het gebied van het sociale en fysieke domein (clusters omgevingsbeleid en ontwikkelingsbedrijf). Integraal werken om met elkaar tot een beter doel te komen staat binnen het team centraal.

Het aanbod

De functie biedt de mogelijkheid om je kennis en ervaring enerzijds te benutten en anderzijds uit te breiden door aan de slag te gaan met een reeks van uitdagende vraagstukken op het gebied van volkshuisvesting binnen de gemeente. 

De functie is ingedeeld in gemeenteschaal 10 (max €4.494,- bruto obv 36 uur per week – peildatum 1 oktober 2020). Verder biedt de gemeente Schouwen-Duiveland uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden zoals: flexibele werktijden, reiskostenvergoeding, opname in het ABP-pensioenfonds en studiefaciliteiten. Je krijgt een arbeidsovereenkomst voor de duur van 1 jaar voor 32 uur per week. Bij goed functioneren is de intentie om een vast dienstverband met elkaar aan te gaan.

Naast je salaris krijg je een vrij besteedbaar budget bij de gemeente Schouwen-Duiveland, een Individueel Keuze Budget (IKB) van 17.05 % van je bruto jaarsalaris. Je krijgt hierdoor meer keuzevrijheid en zeggenschap over je geld. Je bepaalt zelf wat het beste past bij je levensfase en persoonlijke wensen. Dit budget kun je inzetten voor bijvoorbeeld extra vrije dagen of een opleiding.

Vacature doorsturen
 
Deel via social: