Senior Beleidsmedewerker armoede, arbeidsmarkt en onderwijs

Vacature doorsturen
 
 • Aantal uren per week 20 uur
 • Opleidingsniveau HBO
 • Functietype Tijdelijk
 • Regio Dordrecht
 • Salarisindicatie Tussen € 2943,- en € 4450,-
 • Vacaturenummer 1603

Over de functie

 • Als Beleidsmedewerker armoede, arbeidsmarkt en onderwijs ontwikkel en/of verbind je instrumentarium op het snijvlak van (regionaal) onderwijs-, arbeidsmarkt- en armoedebeleid om de bovenstaande doelstellingen te realiseren.
 • Je ontwikkelt heldere rolverdelingen en samenwerking tussen partijen binnen en tussen de domeinen onderwijs, arbeidsmarkt, armoede. Hiervoor ontwikkel je een plan van aanpak met kansen voor de zeer korte termijn (Q3 en Q4 2020), voor de middellange termijn (2021) en voor de lange termijn (2021-2030). Wellicht overbodig te noemen is dat interventies of initiatieven met de meeste impact voorrang hebben. Interventies of initiatieven hebben betrekking op het inspelen op vragen die zich nu al voordoen, het voorkomen van erger en het voorkomen van vragen (vroeginvestering).
 • Je werkt nauw samen met belangrijke stakeholders zoals de Sociale Dienst Drechtsteden, het Leerwerkloket, MBO aanpak, werkgevers en het onderwijs (Da Vinci).
 • Je verkent de mogelijkheid en kansen om dit in samenwerking te doen met de gemeente Zwijndrecht en andere gemeenten in de regio Drechtsteden.
 • Tot slot faciliteer je de drie programmamanagers om kansrijke interventies in of door te voeren.

De functievereisten

 • Je hebt minimaal een afgeronde hbo opleiding.
 • Je hebt minimaal 5 jaar werkervaring op beleidsvlak met een focus op schulden en armoede.
 • Binnen het Sociaal Domein ben je op de hoogte van actuele kennis van beleid en landelijke trends en ontwikkelingen.
 • Je bent resultaatgericht en hebt gevoel voor politiek bestuurlijke verhoudingen. 

Over de organisatie

De gemeentelijke organisatie werkt van buiten naar binnen, gericht op resultaten die het verschil maken. Er wordt gewerkt in opgaveteams en kernteams. In het sociaal domein wordt gewerkt in de kernteams Zorg & Ondersteuning en Jeugd, Onderwijs & Cultuur. En in de opgave zorgzame stad, die als doel heeft te komen tot sneller, passender en betaalbaarder zorg.

Als Beleidsmedewerker armoede, arbeidsmarkt en onderwijs zal je je bezig houden om de thema's armoede, werk en onderwijs meer te verbinden om snel te kunnen inspelen op nieuwe ontwikkelingen (zoals corona) en de lange termijn ontwikkelingen (zoals de sociale groeiagenda en enecogelden). De gemeente Dordrecht voorziet een aantal ontwikkelingen op het gebied van bestaanszekerheid op zowel de korte als lange termijn. Een daarvan is het toenemend risico op terugloop in inkomen en toename van de schuldenproblematiek (waaronder huisuitzettingen). Isolement en uitsluiting van kwetsbare groepen en kwetsbaarheid van kinderen en jongeren in kwetsbare huishoudens is tevens een ontwikkeling. Een andere ontwikkeling is de uitval op de arbeidsmarkt voor kwetsbare doelgroepen en het ontstaan van verdere onderwijsachterstanden. 

Het aanbod

Het betreft een functie voor 16 tot 24 uur per week. De startdatum is 14 september. De functie is voor 6-12 maanden. Reageren kan t/m 25 augustus. 

Vacature doorsturen
 
Deel via social: