Beleidsmedewerker Milieu

Vacature doorsturen
 
 • Aantal uren per week 36 uur
 • Opleidingsniveau HBO
 • Dienstverband Vast
 • Regio Maassluis
 • Salarisindicatie Tussen € 2914,- en € 4406,-
 • Vacaturenummer 1467

Over de functie

 • U adviseert op een breed scala aan gebieden met betrekking tot het milieu (o.a geluid, lucht waterverontreiniging, bodem, externe veiligheid, MER procedures) en ontwikkelt zich tot een stevige Allround Adviseur. U bent van a tot en met z betrokken en gaat aan de slag met interessante dossiers (bijvoorbeeld met betrekking tot vervuilende industrie). 
 • U vertegenwoordigt de gemeente in regionale netwerken zoals MRDH, DCMR en Rijnmond. Samen met regionale partners komt u tot gerichte programma's om milieudoelstellingen te verwezenlijken.  
 • In nauwe samenwerking met o.a. collega Adviseurs op het gebied van Afval en Duurzaamheid bent u verantwoordelijk voor het maken van slagen op belangrijke ontwikkelingen zoals de energietransitie. 
 • U draagt zorg voor het bevorderen van de integrale samenwerking binnen de gemeente door middel van kennisdeling en advisering op basis van wetgeving: geluidshinder, bodembescherming, milieubeheer en externe veiligheid. 

De functievereisten

 • U heeft een afgeronde opleiding op minimaal hbo niveau
 • Op het gebied van Milieu heeft u enige jaren relevante kennis en ervaring opgedaan
 • U haalt energie uit zelfsturing, staat in uw kracht als Adviseur en kan goed schakelen tussen verschillende niveaus
 • In het kader van het verder bouwen aan de afdeling en gemeente als zodanig speelt u graag een rol van betekenis 

Over de organisatie

Maassluis is een karakteristieke stad die nieuwe ontwikkelingen stimuleert en tegelijkertijd een historisch centrum koestert. De gemeente kenmerkt zich door haar korte lijnen en hoge mate van eigenaarschap van medewerkers ten aanzien van het takenpakket. Het stadsbestuur van Maassluis werkt op professionele wijze samen met circa 270 medewerkers van de gemeentelijke organisatie om er samen met de inwoners, bedrijven en instellingen voor te zorgen dat Maassluis een prachtige, sociale en duurzame gemeente blijft waar het goed leven, werken en recreëren is. De gemeente Maassluis is een kleine en platte netwerkorganisatie met korte lijnen en een groot loyaliteitsgevoel. De kernwaarden van de gemeente zijn: ondernemen, experimenteren, reflecteren, verbinden, eigenaarschap en samenwerken. De circa 270 medewerkers zijn verdeeld over de vijf clusters: Bedrijfsvoering, Concernstaf, Inwoners en Veiligheid en Stad en Stadsbedrijf. De gemeente biedt aan haar medewerkers ruimte voor ontwikkeling en eigen verantwoordelijkheid.

Het team Beleid vormt samen met het team Projecten het cluster Stad. Binnen het team Beleid werken momenteel circa 35 fte. Dit zijn overheidsprofessionals uit het Sociaal en Fysieke Domein die integraal samenwerken aan complexe vraagstukken. Het team Beleid heeft als opgave om in beeld te brengen wat er leeft binnen de gemeente Maassluis en dient samen met de organisatie en het bestuur richting te geven aan de opgaven en besluitvorming.

Het aanbod

Het betreft een functie van 36 uur in de week. Het gaat om een vastdienstverband. De functie is ingedeeld in gemeenteschaal 10 (maximaal €4.406,- bruto per maand bij een 36-urige werkweek).

Door het Individueel Keuze Budget (17,05% bruto jaarsalaris) heeft u maandelijks de beschikking over een deel van uw vakantiegeld en eindejaarsuitkering. U kunt een bedrag laten uitbetalen of o.a. gebruiken voor de aanschaf van een fiets of het kopen van extra verlof. Het ouderschapsverlof wordt gedeeltelijk door de gemeente betaald. De werktijden zijn bij gemeente Maassluis flexibel en er zijn thuiswerkmogelijkheden. Verder voorziet de gemeente u van een laptop, mobiele telefoon en opleidingsmogelijkheden.  


Vacature doorsturen
 
Deel via social: