Beleidsmedewerker Jeugd

Vacature doorsturen
 
 • Aantal uren per week 36 uur
 • Opleidingsniveau HBO
 • Functietype Vast
 • Regio Maassluis
 • Salarisindicatie Tussen € 2914,- en € 4406,-
 • Vacaturenummer 1466

Over de functie

 • Als Beleidsmedewerker Jeugd houdt u zich bezig met de herijking van het jeugdbeleid op lokaal en regionaal niveau.
 • De gemeenteraad heeft de Ontwikkelagenda Jeugd vastgesteld. Hiermee is een kader gerealiseerd om de jeugdhulp in de komende jaren op een effectieve manier in te richten. De gemeente wil de toegang naar de jeugdhulp verbeteren en meer samenhang brengen in het aanbod. Als Beleidsmedewerker Jeugd helpt u mee om vorm en invulling te geven aan deze trajecten.
 • Voor het team bent u een sparringspartner waarbij de collega's met inhoudelijke vragen terecht kunnen. 
 • Samen met de collega's van het team Beleid zet u zich in om maatschappelijke effecten te realiseren in de gemeente Maassluis.  

De functievereisten

 • Als Beleidsmedewerker Jeugd beschikt u over meerdere jaren aantoonbare werkervaring bij een gemeente in een vergelijkbare functie.
 • U bent in het bezit van een erkende hbo/wo opleiding. 
 • Verder bent u bekend met de jeugdhulp en heeft u een eigen visie over de doorontwikkeling van de jeugdhulp. 
 • U staat stevig in uw schoenen en daarnaast heeft u oog voor de bestuurlijke en politieke omgeving
 • Een succesvolle Beleidsmedewerker Jeugd is communicatief sterk, didactisch goed onderlegd en beschikt over een eigen visie die goed verwoord kan worden.
 • In het kader van het verder bouwen aan de afdeling en gemeente als zodanig speelt u graag een rol van betekenis

Over de organisatie

Maassluis is een karakteristieke stad die nieuwe ontwikkelingen stimuleert en tegelijkertijd een historisch centrum koestert. De gemeente kenmerkt zich door haar korte lijnen en hoge mate van eigenaarschap van medewerkers ten aanzien van het takenpakket. Het stadsbestuur van Maassluis werkt op professionele wijze samen met circa 270 medewerkers van de gemeentelijke organisatie om er samen met de inwoners, bedrijven en instellingen voor te zorgen dat Maassluis een prachtige, sociale en duurzame gemeente blijft waar het goed leven, werken en recreëren is. De gemeente Maassluis is een kleine en platte netwerkorganisatie met korte lijnen en een groot loyaliteitsgevoel. De kernwaarden van de gemeente zijn: ondernemen, experimenteren, reflecteren, verbinden, eigenaarschap en samenwerken. De circa 270 medewerkers zijn verdeeld over de vijf clusters: Bedrijfsvoering, Concernstaf, Inwoners en Veiligheid en Stad en Stadsbedrijf. De gemeente biedt aan haar medewerkers ruimte voor ontwikkeling en eigen verantwoordelijkheid.

Het team Beleid vormt samen met het team Projecten het cluster Stad. Binnen het team Beleid werken momenteel circa 35 fte. Dit zijn overheidsprofessionals uit het Sociaal en Fysieke Domein die integraal samenwerken aan complexe vraagstukken. Het team Beleid heeft als opgave om in beeld te brengen wat er leeft binnen de gemeente Maassluis en dient samen met de organisatie en het bestuur richting te geven aan de opgaven en besluitvorming.

Het aanbod

Het betreft een functie van 36 uur in de week. Het gaat om een vastdienstverband. De functie is ingedeeld in gemeenteschaal 10 (maximaal €4.406,- bruto per maand bij een werkweek van 36 uur).

Door het Individueel Keuze Budget (17,05% bruto jaarsalaris) heeft u maandelijks de beschikking over een deel van uw vakantiegeld en eindejaarsuitkering. U kunt een bedrag laten uitbetalen of o.a. gebruiken voor de aanschaf van een fiets of het kopen van extra verlof. Het ouderschapsverlof wordt gedeeltelijk door de gemeente betaald. De werktijden zijn bij gemeente Maassluis flexibel en er zijn thuiswerkmogelijkheden. Verder voorziet de gemeente u van een laptop, mobiele telefoon en opleidingsmogelijkheden.  

Vacature doorsturen
 
Deel via social: