Beleidsmedewerker Participatie/Werk

Vacature doorsturen
 
 • Aantal uren per week 40 uur
 • Dienstverband Vast
 • Regio Rijswijk
 • Vacaturenummer 554

Over de functie

 • Je houd je bezig met beleidsontwikkelingen gericht op participatie, re-integratie en werkgelegenheid. 
 • Je houdt je bezig met het uitwerken van en invulling geven aan de bestaande beleidsdoelstelling binnen het Sociaal Domein.
 • Je bent de schakel tussen beleid en uitvoering en onderhoudt het contact met interne en externe partijen.
 • Je adviseert het college en de wethouder(s) en bespreekt de voortgang van het beleid.
 • Je weet wet- en regelgeving te vertalen in gemeentelijke verordeningen en beleidsregels.
 • Je analyseert problemen, geeft input voor verbeteringen en draagt zorg om het beleid tot uitvoering te brengen.

De functievereisten

 • Je hebt tenminste 3 jaar kennis en ervaring met het schrijven van beleid en de wetgeving op het gebied van de Participatiewet, Sociale Werkvoorziening (Wsw) en het maatschappelijk en politiek speelveld gemeente breed.
 • Je bent energiek en hebt een vernieuwende blik op bovengenoemde beleidsterreinen.
 • Je hebt gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen. 
 • Je bent communicatief vaardig, zowel mondeling als schriftelijk, en bent in het bezit van onderhandelingsvaardigheden en overtuigingskracht.
 • Je bent bekend met de planning en controlecyclus (begroting e.d.).
 • Je bent resultaatgericht en beschikt over een hands-on mentaliteit.
 • Je bent in staat om op andere beleidsterreinen mee te denken.

Over de organisatie

De gemeente Rijswijk is een middelgrote ambitieuze organisatie die zich de komende jaren ontwikkelt naar een opgaven gestuurde organisatie. Met elkaar maar vooral met onze omgeving voeren we de gemeentelijke taken uit. Kenmerk van opgaven gestuurd werken is het realiseren van gewenste maatschappelijke effecten. Bij de gemeente Rijswijk werken ruim 450 medewerkers die ernaar streven om de vragen en behoeften van de 50.000 inwoners optimaal te vertalen naar beleid en uitvoering. Om deze dienstverlening te kunnen realiseren moet men Resultaatgericht, Ondernemend, Transparant en Samenwerkend (ROTS) te werk gaan. De gemeente kenmerkt zich door zijn platte en open organisatiestructuur waardoor medewerkers in contact komen met alle bestuurlijke lagen. 

Binnen de opgave ‘Beleid Sociaal Domein’ werken 17 medewerkers. Zij houden zich bezig met het beleid op de terreinen Sociale Zaken (Inkomen, Werk, Armoedebestrijding en Schuldhulpverlening), Wmo (Zorg en Welzijn) en Jeugd. Binnen de opgave wordt aandacht besteedt aan de persoonlijke en teamkwaliteiten, eigen initiatief en zelfstandigheid van de medewerkers.

Het aanbod

Het betreft een functie voor 36 uur in de week. De functie is ingedeeld in gemeenteschaal 10 (€2.715,- tot €4.105,-). Het eerste jaar zal je een contract via Certus Groep aangeboden krijgen, waarna bij goed functioneren een vaste aanstelling bij de gemeente Rijswijk volgt. Reageren kan tot 27 oktober 2017.

Deel via social:
Vacature doorsturen