Transitiemanager

Vacature doorsturen
 
  • Aantal uren per week 36 uur
  • Dienstverband Detavast
  • Regio Den Haag
  • Vacaturenummer 553

Over de functie

Er is besloten om de topstructuur van de organisatie aan te passen in het licht van deze veranderopgave. In de nieuwe situatie wordt er uitgegaan van één algemeen directeur. Als transitiemanager is het uw taak de organisatie en haar werkwijzen te professionaliseren op het gebied van de eerder aangehaalde punten alsook met het bestuur. U bent verantwoordelijk voor het maken van slagen op het gebied van o.a. integraal werken, de blik naar buiten richten, leiderschap en management, bevoegdheden en verantwoordelijkheden en de lerende organisatie als zodanig. Tegelijkertijd wordt er van u als Transitiemanager verwacht dat er een visie tot stand komt over de structuur van de gemeente. Dit model moet een impuls geven aan de cultuurverandering, kwaliteit en de resultaten.

De functievereisten

  • U beschikt over een afgeronde WO-opleiding.
  • U heeft minimaal acht jaar werkervaring als eindverantwoordelijke leidinggevende bij een gemeentelijke instelling.
  • Met meervoudig opdrachtgever-opdrachtnemerschap relaties binnen een gemeentelijke context heeft u ervaring.
  • U heeft minimaal twee jaar ervaring als leidinggevende binnen een organisatie die werkt voor meer dan één gemeentebestuur.
  •  Als WOR-bestuurder heeft u ervaring opgedaan met medezeggenschappen. 

Over de organisatie

De gemeente bestaat uit zes afdeling die totaal 22 teams omvatten. Er zijn ongeveer 370 fte in dienst binnen de gemeente. De gemeente is volop in ontwikkeling en wilt zich meer en meer als lerende organisatie vormgeven. Voor deze opgave dient er extra aandacht te worden besteed aan zaken als onderlingen en interne communicatie, verdeling van werkdruk, samenwerking tussen afdelingen en aandachtsvelden, werkplezier en resultaatgerichtheid. Verder is binnen de organisatie besloten om de topstructuur aan te passen. Zo wordt er in de nieuwe opzet uitgegaan van één algemeen directeur. 

Het aanbod

De functie is in de eerste instantie voor negen maanden, maar er zijn mogelijkheden tot verlening. Verder is de functie voor 32 tot 36 uur per week en is de functie ingeschaald in functieschaal 15. 

Deel via social:
Vacature doorsturen