• Trainees voor gemeenten
 • Vakspecialisten
 • Afgestemd op uw organisatie
 • Integraal werken

Trainee Jeugd

Uw gemeente heeft een eigen unieke visie, organisatiecultuur en lokale uitdagingen. Certus Groep versterkt gemeenten en andere overheidsinstellingen door hen te verbinden met toegewijde overheidstalenten die direct waarde toevoegen binnen de organisatie. Tijdens ons programma wordt er een stevige basis gelegd voor een duurzame arbeidsrelatie. Versterk
uw organisatie met moderne ambtenaren die integraal samenwerken binnen het sociaal domein en excelleren binnen het thema Jeugd.

 • vbIconFeatures01Investering Op aanvraag
 • vbIconFeatures02Duur 18 maanden
 • vbIconFeatures03Vakgebied HBO/WO

Ontwikkelingsthema's

 • Werken binnen het publieke domein
 • Van visie naar organisatie
 • Wetskennis
 • Financiering en inkoop
 • Effectief beleid ontwikkelen en uitvoeren
 • Integraal werken
 • De netwerkende ambtenaar
 • Persoonlijk leiderschap binnen het publieke domein
 • Politiek-bestuurlijke sensitiviteit

Persoonlijke ontwikkeling

Certus Groep initieert interactieve trainingen en cursussen gericht op het thema Jeugd. Trainees gaan intensief aan de slag met hun persoonlijke ontwikkeling en leren over essentiële vaardigheden en kernelementen binnen het sociaal domein en de overheid. Daarnaast organiseren we trainingen en cursussen aan de hand van de specifieke omstandigheden binnen uw organisatie en aan de hand van de persoonlijke behoefte van uw trainee.

Leren van ervaringsdeskundigen binnen het sociaal domein

Workshops van ervaren professionals en adviseurs dragen bij aan het kennisniveau van uw overheidstrainee. Als kennispartner in de regio betrekt Certus Groep haar netwerk in de ontwikkeling van uw trainee. Certus Groep arrangeert intervisiebijeenkomsten met deskundigen binnen het sociaal domein en werkbezoeken bij andere gemeenten. Trainees leren in samenwerking met ervaringsdeskundigen over actuele vraagstukken en worden gestimuleerd om van elkaar te leren.

Mensgerichte begeleiding

Uw overheidstrainees hebben een persoonlijke coach van Certus Groep die hen gedurende het gehele traject begeleidt. Tijdens de persoonlijke coaching krijgt uw trainee meer inzicht in zijn of haar persoonlijke gedragsindicatoren, persoonskenmerken, kerncompetenties, drijfveren en de bijpassende arbeidsomstandigheden. We hanteren een mensgerichte begeleiding met de focus op zelfsturing en persoonlijke groei.

Resultaat

 • De overheidstrainees hebben kennis opgedaan over de essentiële vaardigheden van de moderne ambtenaar. 
 • De trainees hebben een (groei)functie bekleed en zijn bekend met de werkwijze, organisatiecultuur en opgaven van uw organisatie.
 • De overheidstrainees hebben kennis opgedaan van het sociaal domein en het thema Jeugd door middel van werkbezoeken bij gemeenten, workshops van ervaren professinoals en gerichte opleidingen. 
 • Ze hebben een goed inzicht in persoonlijke vaardigheden, competenties en drijfveren.
 • De gemeente heeft een goed beeld van de kwaliteiten en verdere ontwikkelpunten van de talentvolle ambtenaren.
Trainee Jeugd

Vestiging Rotterdam

Certus Groep Rotterdam B.V. 
Wijnhaven 3 U 
3011 WG Rotterdam
Kvk: 54609232

088-0115000
info@certusgroep.nl
Bekijk alle contactgegevens

Vestiging Amsterdam

Certus Groep Amsterdam B.V. 
Herikerbergweg 7
1101 CN Amsterdam
Kvk: 72237899

088-0115000
info@certusgroep.nl
Bekijk alle contactgegevens