Politiek-bestuurlijke sensitiviteit

Een ambtenaar bevindt zich constant in een maatschappelijk-politiek krachtenveld waar informatie moet worden opgehaald en worden gedeeld. Het belang van een goed ontwikkeld spelgevoel met betrekking tot de gevoeligheid van informatie en het ‘lopen van de hazen’ neemt meer en meer toe. Het vermogen om de connectie met de buitenwereld te leggen en kansen te benutten is zeer belangrijk, maar verliest zijn potentie als het niet gepaard gaat met bewustzijn rondom het politiek-ambtelijke apparaat. De ambtenaar van nu is volgens de visie van Certus Groep meer dan ooit politiek-bestuurlijk sensitief.

  • vbIconFeatures01Investering € 2.195,-
  • vbIconFeatures02Studieduur 2 maanden
  • vbIconFeatures03Niveau Vakopleiding

Opleidingsthema's

Binnen de opleiding Politiek-bestuurlijke sensitiviteit wordt gewerkt aan vier opleidingsthema’s. In elk thema staan de unieke aspecten van het publieke domein centraal.

  • De ambtelijke organisatie
  • Adviseren
  • Effectief waarnemen en communiceren (voor gevorderden)
  • Overtuigend presenteren

De ambtelijke organisatie

We starten deze opleiding met een introductie over de positie van gemeenten ten opzichte van andere overheidsorganen en de (bestuursrechtelijke) verhoudingen tussen deze organen. We gaan vervolgens in op de ontwikkelingen waar gemeenten mee te maken hebben. U krijgt inzicht in het referentie- en handelingskader van alle belangrijke spelers binnen deze organisaties om zo de spelregels te leren, maar ook om nog sterker inlevingsvermogen te ontwikkelen. Verder is inzicht in het besluitvormingsproces cruciaal. Wat zijn algemeen verbindende voorschriften en beschikkingen? Hoe kan het dat goed beleid er niet altijd doorheen komt en door wie en op basis van welke gronden en overwegingen gebeurt dit? Juist door interactie met de belevingswereld van bijvoorbeeld een wethouder op basis van praktijkvoorbeelden, leert u als ambtenaar meer omgevingsbewust en strategischer te handelen

Effectief waarnemen en communiceren

In deze opleiding achterhalen we de geheimen van sensitiviteit en hoe u dit uzelf als ambtenaar eigen kunt maken. Na de eerste opleidingsdag over de ambtelijke organisatie, verdiept u zichzelf tijdens de 2e dag in effectief waarnemen en communiceren. Wat is het proces van waarneming? Wat is bepalend voor de interpretatie van de waarneming. U oefent om in samenwerkingen goed te begrijpen hoe anderen in beweging komen en wat dit vraagt van uw eigen positie. 

Adviseren

Na het leren waarnemen en aansluiten, werken we een dag aan uw adviesvaardigheden. Hoe brengt u op passende manier uw advies over? U leert de competenties van een adviseur kennen. We bespreken en oefenen met de 3 rollen die u als adviseur kunt aannemen. Aan de hand van een case, nemen we de 6 fasen door van een adviesgesprek. Tot slot bespreken wat de 4 doorslaggevende factoren zijn die een ambtenaar als adviseur geloofwaardig maken. U eindigt deze dag door met een rollenspel te oefenen waarbij situaties uit de praktijk bij gemeenten centraal staan. In het rollenspel krijgt u meer gevoel bij het inzetten van verschillende communicatiestijlen en het zodoende effectief bereiken van uw doelen als ambtenaar.

Overtuigend presenteren

In de laatste opleidingsdag, werken we in de ochtend aan uw presentatietechnieken. Als ambtenaar is het cruciaal om uw boodschap effectief over te brengen aan anderen. We starten met het in kaart brengen van de verschillende doelen die u kunt hebben en de doelgroep(en) voor uw boodschap. We nemen de 3 stappen door in de structuur van een presentatie. Tot slot krijgt u de tijd om een sterke presentatie voor te bereiden om uw boodschap over te brengen. U krijgt na afloop waardevolle feedback van de adviseur om uw presentatievaardigheden nog meer aan te scherpen.

Begeleiding

Uw trainer heeft ruime ervaring binnen het publieke domein en is ook uw persoonlijke coach. Tijdens de opleiding stelt u met uw trainer uw doelen vast en gaat u samen aan de slag. Praktisch, helder en doelgericht. In uw leertraject staan maatwerk en persoonlijke aandacht centraal.

Politiek-bestuurlijke sensitiviteit

Resultaat

Aan het eind van de opleiding krijgt u een case voorgelegd van een OR-lid van een publieke organisatie. OR-leden opereren bij uitstek omgevingsbewust en dienen altijd hun adviesvaardigheden en presentatievaardigheden in te zetten. Vandaar dat deze case een goede test voor uzelf is. U schrijft en presenteert uw advies. Op deze manier leert u meteen de inzichten van de opleiding toe te passen in de praktijk.

Vestiging Rotterdam

Certus Groep Rotterdam B.V. 
Wijnhaven 3 U 
3011 WG Rotterdam
Kvk: 54609232

088-0115000
info@certusgroep.nl
Bekijk alle contactgegevens

Vestiging Amsterdam

Certus Groep Amsterdam B.V. 
Herikerbergweg 7
1101 CN Amsterdam
Kvk: 72237899

088-0115000
info@certusgroep.nl
Bekijk alle contactgegevens