• Gericht op de overheid
  • Persoonlijke begeleiding
  • Afgestemd op uw organisatie
  • Nieuwe perspectieven

Interne Mobiliteit

In de module Interne Mobiliteit onderzoeken we samen met u en uw werknemer een concrete vervolgstap binnen uw organisatie.

  • vbIconFeatures01Investering € 1.995,-
  • vbIconFeatures02Duur 1 maand
  • vbIconFeatures03Vakgebied Loopbaan

Thema's

  • Situatieanalyse
  • Persoonlijk onderzek
  • Rollenspel
  • Advies interne mobiliteit

Situatieanalyse

In een persoonlijk gesprek met medewerkers van uw gemeente, wordt de kwalitatieve personeelsbehoefte grondig uitgevraagd. Tijdens het traject onderzoekt Certus Groep kritisch de personeelsvraag en doelstellingen van de gemeente. Naast de vereiste kwaliteiten kijkt Certus Groep intensief naar aspecten zoals de afdelingscultuur en bijpassende persoonskenmerken.

Intakegesprek werknemer

We nemen de tijd om uw werknemer te leren kennen tijdens een persoonlijk intakegesprek. Tijdens het gesprek informeert onze assessmentpsycholoog uw medewerker over het programma en komen in een verdiepend gesprek de huidige werkomgeving, de werkzaamheden, het functioneren en persoonskenmerken aan bod. Uw werknemer wordt gestimuleerd om zich te verdiepen in de beoogde nieuwe functie, de bijbehorende omstandigheden en de mogelijke invulling van de rol

Bijeenkomst 2

Persoonlijk onderzoek

Met behulp van testen op het gebied van persoonlijkheid, gedrag, drijfveren en motivatoren wordt er een objectief beeld geschetst over de manier waarop persoonlijkheid en motivatie het huidige en toekomstige gedrag en prestaties beïnvloeden. De samenwerking krijgt gestalte door middel van persoonlijkheidstesten, drijfverentesten, competentietesten en een cognitieve capaciteitentest.

Rollenspel

In het rollenspel wordt er een simulatie uitgevoerd met betrekking tot een complexe situatie die uw werknemer in de beoogde functie zal gaan ervaren. Het rollenspelt duurt 15 minuten en uw werknemer heeft 15 minuten om zich in te lezen in het scenario en voor te bereiden op het rollenspel. De praktijksituatie wordt geëvalueerd en ervaringen worden verwerkt in een persoonsverslag.

Advies interne mobiliteit

Op basis van de uitkomsten van het persoonsrapport zal tezamen met onze psycholoog en adviseur, een persoonlijk en weloverwogen advies worden uitgebracht gericht op de beoogde nieuwe functie en werkomgeving.

Begeleiding

U wordt tijdens deze module begeleid door een psycholoog.

Interne Mobiliteit

Resultaat

Dankzij een wetenschappelijke onderbouwd beeld krijgt u inzicht over de wijze waarop motivatie en gedrag, prestaties beïnvloeden. U ontvangt een persoonsrapport dat inzicht geeft in kerncompetenties, drijfveren en omgevingsfactoren die een bepalende rol spelen in het professioneel functioneren in de beoogde nieuwe functie en werkomgeving.

Vestiging Rotterdam

Certus Groep Rotterdam B.V. 
Wijnhaven 3 U 
3011 WG Rotterdam
Kvk: 54609232

088-0115000
info@certusgroep.nl
Bekijk alle contactgegevens

Vestiging Amsterdam

Certus Groep Amsterdam B.V. 
Herikerbergweg 7
1101 CN Amsterdam
Kvk: 72237899

088-0115000
info@certusgroep.nl
Bekijk alle contactgegevens