• Gericht op de overheid
 • Persoonlijke begeleiding
 • Afgestemd op uw organisatie
 • Nieuwe perspectieven

Solliciteren

In deze interactieve module biedt Certus Groep uw werknemer individuele begeleiding tijdens het bewegen op de arbeidsmarkt. Er wordt een gezamenlijk actieplan opgesteld waarin concreet wordt bepaald welke organisaties benaderd worden en welke kanalen worden ingezet. Wij begeleiden uw werknemer bij het benaderen van potentiële nieuwe werkgevers en raadplegen actief ons netwerk binnen het publieke domein.

 • vbIconFeatures01Investering Aanvraag
 • vbIconFeatures02Duur 5 maanden
 • vbIconFeatures03Vakgebied Loopbaan

Thema's

 • Netwerkoverleg
 • Gericht actieplan
 • Persoonlijke begeleiding

Netwerkoverleg

Certus Groep is kennispartner van gemeenten. Relevante contactpersonen in het netwerk van Certus Groep en uw medewerker, worden door de persoonlijke adviseur in kaart gebracht. De praktijk
wijst uit dat er veel aanknopingspunten voortkomen uit ons netwerk en onze lokale
kennis.

Gericht actieplan

Certus Groep benadert intensief haar netwerk binnen het publieke domein en begeleidt uw medewerker in het vaststellen van concrete actiepunten gericht op solliciteren. Er wordt getoetst of de organisatiecultuur, samenstelling van het team, missie en visie en belangrijke opgaven stroken met de ambitie, persoonlijkheid en capaciteiten van de medewerker in kwestie.

Solliciteren

Certus Groep staat uw werknemer bij tijdens het voorbereiden, arrangeren en evalueren
van sollicitaties en sollicitatiegesprekken bij potentiële werkgevers. In de voorbereiding
worden de potentiële werkgevers geanalyseerd en gaan we aan de slag met de
persoonlijke motivatie voor zowel de functie als de organisatie.

Begeleiding

Uw adviseur heeft gerichte kennis van de arbeidsmarkt en groot netwerk binnen het publieke domein. Samen vergroten we uw netwerk en gaan we gericht aan de slag met een persoonlijk actieplan gericht op uw nieuwe werkomgeving. Praktisch, helder en doelgericht. 

Solliciteren

Resultaat

 • Persoonlijk actieplan gericht op solliciteren.
 • Er worden gemeenten vanuit het netwerk van Certus Groep benaderd voor het bespreken van een mogelijke carrièrestap voor uw medewerker.
 • Uw medewerker wordt begeleid tijdens het solliciteren bij geselecteerde potentiële nieuwe werkgevers.
 • Inschrijving bij relevante vacaturebanken.
 • Een geoptimaliseerd LinkedIn-profiel.
 • Voorbereiden en evaluaren van sollicitatiegespreken.
 • Advies en coaching op maat.

Vestiging Rotterdam

Certus Groep Rotterdam B.V. 
Wijnhaven 3 U 
3011 WG Rotterdam
Kvk: 54609232

088-0115000
info@certusgroep.nl
Bekijk alle contactgegevens

Vestiging Amsterdam

Certus Groep Amsterdam B.V. 
Herikerbergweg 7
1101 CN Amsterdam
Kvk: 72237899

088-0115000
info@certusgroep.nl
Bekijk alle contactgegevens