Opleidingen

Een ambtenaar bevindt zich constant in een maatschappelijk-politiek krachtenveld waar steeds weer nieuwe informatie dient te worden geleerd en te worden toegepast. Certus Groep versterkt mensen door praktijkgerichte actuele opleidingen met én voor onze overheidspartners te verzorgen. Wij adviseren en trainen het publieke domein.

3 poppetjes grijsOpleiding

Integraal werken

Gemeenten ervaren steeds meer druk om efficiëntie- en kwaliteitsslagen door te voeren. Om het hoofd te bieden aan de uitdagingen van de publieke sector, leidt Certus Groep ambtenaren op in integraal werken. Wij geloven dat een ambtenaar die excelleert op het gebied van integraal werken de meeste impact heeft in zijn of haar rol. Het vertrekken vanuit en het komen tot de gezamenlijke maatschappelijke winst staat centraal bij deze opleiding.

Poppetje Leiderschap (201902051451435143)Opleiding

Persoonlijk leiderschap binnen het publieke domein

De overheid betrekt inwoners en organisaties steeds actiever bij de publieke zaak. Om vorm te geven aan deze manier van werken zijn initiatiefrijke ambtenaren nodig die over de grenzen van hun organisatie heen kijken en hun unieke kwaliteiten effectief inzetten. Tijdens deze opleiding ontwikkelt u een proactieve benadering in het creëren van waardevolle en doelgerichte samenwerkingen tussen overheidsinstanties, organisaties en burgers.

Handen_100x50 (201901141450325032)Opleiding

De netwerkende ambtenaar

De term 'van buiten naar binnen werken' is vandaag de dag een belangrijke vaardigheid voor de moderne ambtenaar. Het doel van deze opleiding is om uw vermogen te vergroten om kansen in de markt en het maatschappelijk speelveld te zien. Aan de hand van gerichte trainingen op het gebied van bijvoorbeeld succesvol samenwerken, effectief beinvloeden en financieel bewustzijn, leert u op een vernieuwende en efficiente manier maatschappelijke doelen te bereiken.

MaatwerkMaatwerk

Een persoonlijke oplossing gericht op uw situatie

Een opleiding is meer dan informatieoverdracht. Aan de hand van uw behoefte vertalen wij kennis naar uw praktijk. Met praktijkgerichte opdrachten, persoonlijke leerdoelen en begeleiding ervaart u dat leren en presteren tot persoonlijke groei leidt. Aan de hand van een behoefteanalyse schrijven onze adviseurs een voorstel voor u uit. Samen stellen we concrete leerdoelen vast en bepalen welk opleidingstraject past bij uw behoefte of de behoefte van uw team. Ons team van trainers bestaat uit ervaren ambtenaren die actief zijn in het werkveld en op de hoogte zijn van actuele vraagstukken. Zij zorgen voor veel interactie en reflectie met mede-cursisten tijdens uw opleidingstraject.

Poppetje Pijlen2kanten2Opleiding

Politiek-bestuurlijke sensitiviteit

De ambtenaar van nu bevindt zicht constant in een maatschappelijk-polititiek krachtenveld waar informatie moet worden opgehaald en gedeeld. Het belang van een goed ontwikkeld spelgevoel met betrekking tot de gevoeligheid van informatie en politieke ontwikkelingen neemt steeds meer toe. In deze opleiding leert u de organisatie van de overheid kennen en de positionering van de gemeente. De moderne ambtenaar is volgens onze visie meer dan ooit politiek-besturlijk sensitief.

DidactiekDidactiek

Persoonlijke groei als uitgangspunt

Als u bij Certus Groep een opleiding volgt, krijgt u meer dan leren en ervaren. Wij werken in de opleiding op de volgende zes manieren aan uw persoonlijke groei:

  • Praktijkgericht
  • Persoonlijk
  • Eigen leerstijl
  • Professioneel
  • Samen
  • Plezier