De zekerheid van Certus Groep

'Uw carrière binnen de overheid' Bekijk de video

Loopbaanbegeleiding

Om invulling te geven aan de uitdagingen binnen het publieke domein is een kwalitatief goede personeelsbezetting van essentieel belang. In dat kader kan het voorkomen dat een werknemer niet meer op de juiste plek zit. Certus Groep biedt uw personeel carrièreadvies en persoonlijke begeleiding.

Ons loopbaanbegeleidingsprogramma bestaat uit verschillende modules en focust zich op persoonlijke ontwikkeling, kennis over de arbeidsmarkt en persoonlijke begeleiding tijdens de uitstroom naar een nieuwe werkomgeving.

HandgroeienModule 1

Persoonlijke ontwikkeling

Uw werknemer krijgt meer inzicht in zijn of haar gedragsindicatoren, persoonskenmerken, kerncompetenties, persoonlijke drijfveren en de bijpassende arbeidsomstandigheden door diepte-interviews en testen die een objectief en toetsbaar beeld schetsen. Mensgerichte begeleiding met een focus op zelfsturing en nieuwe perspectieven staan centraal.

Vergrootglas ArbeidsmarktModule 2

Arbeidsmarkt

Certus Groep stelt samen met uw werknemer vast waar de kansen en ambities liggen op het vervolgen van zijn of haar loopbaan. Solliciteren is een uniek vak en online kanalen spelen een grotere rol dan ooit op de arbeidsmarkt. In interactieve sessies leert uw medewerker over de belangrijkste elementen van bewegen op de arbeidsmarkt en trainen we hoe je door middel van je persoonlijkheid, kennis en ervaring jezelf onderscheidt op de arbeidsmarkt.

CV en penModule 3

Solliciteren

Certus Groep begeleidt uw werknemer individueel tijdens het bewegen op de arbeidsmarkt. Wij maken intensief gebruik van ons netwerk en stellen samen een actieplan op waarin bepaald wordt welke organisaties benaderd worden en welke kanalen worden ingezet. Een persoonlijk adviseur staat uw werknemer bij tijdens de voorbereiding en het evalueren van sollicitatiegesprekken.