De zekerheid van Certus Groep

'Uw carrière binnen de overheid' Bekijk de video

Loopbaanbegeleiding

Maatschappelijke ontwikkelingen vragen de aandacht van publieke organisaties. Om invulling te geven aan de huidige uitdagingen is een kwalitatief goede personeelsbezetting van essentieel belang. Loopbaanbegeleiding biedt uw personeel persoonlijke begeleiding in zijn of haar carrière. Wij bieden tevens een programma aan om uw werknemer te begeleiden naar een passende nieuwe werkomgeving.

HandgroeienModule 1

Persoonlijke ontwikkeling

Uw werknemer krijgt meer inzicht in zijn of haar gedragsindicatoren, persoonskenmerken, kerncompetenties, persoonlijke drijfveren en de bijpassende arbeidsomstandigheden door diepte-interviews en testen die een objectief en toetsbaar beeld schetsen. Mensgerichte begeleiding met een focus op zelfsturing en nieuwe perspectieven staan centraal.

Vergrootglas Arbeidsmarkt2Module 2

Arbeidsmarkt

Certus Groep stelt samen met uw werknemer vast waar de kansen en ambities liggen op het vervolgen van zijn of haar loopbaan. Solliciteren is een uniek vak en online kanalen spelen een grotere rol dan ooit op de arbeidsmarkt. In interactieve sessies leert uw medewerker over de belangrijkste elementen van bewegen op de arbeidsmarkt en trainen we hoe je door middel van je persoonlijkheid, kennis en ervaring jezelf onderscheidt op de arbeidsmarkt.

CV en penModule 3

Solliciteren

Certus Groep begeleidt uw werknemer individueel tijdens het bewegen op de arbeidsmarkt. Wij maken intensief gebruik van ons netwerk en stellen samen een actieplan op waarin bepaald wordt welke organisaties benaderd worden en welke kanalen worden ingezet. Een persoonlijk adviseur staat uw werknemer bij tijdens de voorbereiding en het evalueren van sollicitatiegesprekken.