Bestuur & Organisatie

Specialisten binnen Bestuur & Organisatie spelen een belangrijke rol in de dagelijkse gang van zaken binnen de publieke sector. Ze zorgen er namelijk voor dat publieke organisaties zo efficiënt en productief mogelijk kunnen functioneren. Afdelingen binnen Bestuur & Organisatie bestaan uit de meest uiteenlopende specialisten die gezamenlijk tot unieke resultaten komen. Binnen Bestuur & Organisatie verbindt Certus Groep overheidsspecialisten en publieke organisaties binnen de volgende vakgebieden:

 • Automatisering
  De toenemende digitalisering brengt veel uitdagingen voor publieke organisaties met zich mee. Ambities en verwachtingen van overheidsinstellingen, ondernemers en burgers zorgen ervoor dat er de komende jaren veel beweging wordt verwacht op dit gebied. De uitdagingen en verantwoordelijkheden die dit met zich mee brengen, vragen om gekwalificeerde vakmensen.
 • Bedrijfsvoering
  Bedrijfsvoering bestaat uit diverse specialisten die uitstekend kunnen samenwerken en grote bijdragen leveren aan de kwaliteit van de overheid. Specialisten op het gebied van bijvoorbeeld Communicatie, Personeel & Organisatie en Facilitair Management hebben een sleutelfunctie in het functioneren van een publieke organisatie.
 • Bestuur
  Bestuurders en managers binnen de publieke sector bevinden zich in een complexe politieke omgeving en ervaren continu de meest uiteenlopende uitdagingen. Hervormingen en reorganisaties zijn aan de orde van de dag, waarbij de focus op doelmatigheid nooit uit het oog verloren mag worden. Voor het functioneren van de overheid zijn specialisten binnen het Bestuur van essentieel belang.
 • Financieel
  Overheidsinstellingen willen burgers zo goed mogelijk bedienen met de beschikbare middelen. Deze organisaties dragen grote financiële verantwoordelijkheden en dienen vakkennis in huis te hebben om tot een goed financieel beleid te komen. In een complexe omgeving met veel verschillende geldinstromen zijn betrouwbare financiële specialisten onmisbaar.
 • Juridisch
  Juridische specialisten binnen de publieke sector hebben een adviserende en regisserende rol die zich specifiek richt op het college, de burgemeester, de raad en de ambtelijke top. Hun werkveld is divers en bestrijkt alle rechtsgebieden waarmee overheden te maken hebben, zowel bestuurs- als civielrechtelijk. Deze overheidsspecialisten zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van het juridisch handelen van de publieke sector.

Naar alle vacatures

Referenties

Peter Nederlof

Peter Nederlof (Beleidsmedewerker Verkeer)

Het selecteren en begeleiden van goede deskundige kandidaten zit Certus Groep duidelijk in het bloed. Dat een gemeentelijke opdrachtgever beide kandidaten van Certus inhuurde, onderstreept hun kwaliteit. Recent heb ik van dichtbij mogen ervaren hoe Certus het snel voor elkaar kreeg om drie uitstekende kandidaten voor te dragen voor een lastig in te vullen vacature bij één van mijn opdrachtgevers. Het is fijn om met Certus Groep samen te werken. Het is een betrouwbare partner, waar je duidelijk van op aan kunt.

Ron van Rijn
Ron van Rijn (Projectmanager Vastgoedbeheer)

Een telefoontje uit het niets terwijl ik zweefde tussen al die duizenden CV's op het internet. "Omdat mijn CV hen het meeste aansprak". Het gevolg: een perfecte match met een opdrachtgever. Nu is er vooral vriendschap en wederzijdse steun naast de normale zakelijkheid. Voor mij betekent Certus Groep maatwerk ten top en "real human interest". Dat heb ik nergens anders meegemaakt.