Fysiek Domein

Strategische en operationele overheidsspecialisten binnen het fysiek domein zijn in staat om vanuit hun expertise met verschillende belangengroepen samen te werken en tot mooie tastbare resultaten te komen. Het fysiek domein omvat gebouwen, infrastructuur en de ruimtelijke omgeving van gemeenten, provincies en waterschappen. Binnen het fysiek domein verbindt Certus Groep overheidsspecialisten en publieke organisaties binnen de volgende vakgebieden:

  • Openbare Ruimte
  • Ruimtelijke Ordening
  • Vastgoed
  • Vergunning & Handhaving

Voor de overheidsspecialisten binnen het fysieke domein wordt het de opgave om hun specifieke kennis en krachten te bundelen met de verschillende disciplines. Naast het bijhouden van wet- en regelgeving is het ook een uitdaging om de gewenste nieuwe werkwijzen en benaderingen te implementeren.

Naar alle vacatures

Referenties

Peter Nederlof

Peter Nederlof (Beleidsmedewerker Verkeer)

Het selecteren en begeleiden van goede deskundige kandidaten zit Certus Groep duidelijk in het bloed. Dat een gemeentelijke opdrachtgever beide kandidaten van Certus inhuurde, onderstreept hun kwaliteit. Recent heb ik van dichtbij mogen ervaren hoe Certus het snel voor elkaar kreeg om drie uitstekende kandidaten voor te dragen voor een lastig in te vullen vacature bij één van mijn opdrachtgevers. Het is fijn om met Certus Groep samen te werken. Het is een betrouwbare partner, waar je duidelijk van op aan kunt.

Ron van Rijn
Ron van Rijn (Projectmanager Vastgoedbeheer)

Een telefoontje uit het niets terwijl ik zweefde tussen al die duizenden CV's op het internet. "Omdat mijn CV hen het meeste aansprak". Het gevolg: een perfecte match met een opdrachtgever. Nu is er vooral vriendschap en wederzijdse steun naast de normale zakelijkheid. Voor mij betekent Certus Groep maatwerk ten top en "real human interest". Dat heb ik nergens anders meegemaakt.