Twaalf gemeenten geselecteerd voor aanleg Tiny Forests

29-08-2018 09:13

Een Tiny Forest, ofwel een minibos, is een klein dichtbegroeid bos ter grootte van ongeveer een tennisbaan. Deze minibossen zijn een prettige leefomgeving voor kleine dieren en insecten. Ze leren zowel kinderen als volwassenen over de natuur en brengen de gemeenschap dichter bij elkaar. Naast bovengenoemde zaken kleven er nog meer voordelen aan dit mooie initiatief zoals de verbetering van de luchtkwaliteit, meer waterbergingscapaciteit en het voorkomen van hittestress. Het zijn plekken waar dieren leven, kinderen leren en buurtbewoners genieten.

Voor het concept Tiny Forests, van het Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid (IVN), hadden zich 55 gemeenten aangemeld. Hier zijn 12 gemeenten uit geselecteerd namelijk: Almere, Alphen aan den Rijn, Apeldoorn, Den Bosch, Leiden, Utrecht, Uithoorn, Maastricht, Goes, Meppel en Groningen. Deze gemeenten beginnen dit jaar met het planten van de minibossen. In 2019 is er een nieuwe selectieronde waar gemeenten zich opnieuw voor aan kunnen melden.

De doelstelling van het IVN is om voor 2021 minimaal 100 Tiny Forests aan te leggen in Nederland. Om deze doelstelling te behalen wil het IVN, bij elk van de 24 partnergemeenten, minimaal 4 Tiny Forests planten. De Tiny Forests worden onderdeel van de gemeenschap waarbij scholen en de nabijgelegen buurten betrokken worden.

Bron: https://www.ivn.nl/tinyforest

Tiny Forests_balkwebsite_comp