De zekerheid van Certus Groep

'Uw carrière binnen de overheid' Bekijk de video

Uw kennispartner

Als kennispartner heeft Certus Groep een groot netwerk binnen de publieke sector. Wij zijn samenwerkingspartner van overheidsinstellingen, premium adverteerders, universiteiten en vakgroepen. Elke gemeente heeft haar eigen visie, organisatiecultuur en lokale unieke uitdagingen. Vanuit uw strategische uitdagingen voorzien wij u in uw flexibele en kwalitatieve personeelsbehoefte. Certus Groep gelooft in vakspecialisten die integraal samenwerken en klaarstaan voor de uitdagingen van de toekomst.

 • Specialisme
  Specialisten die integraal samenwerken
 • Accounthouderschap
  Van buiten naar binnen werken
 • Eigen regie
  Opgavegericht werken
 • Politiek-bestuurlijk spelgevoel
  Omgevingsbewust en schakelen op meerdere niveaus

Detachering

Certus Groep biedt publieke organisaties de mogelijkheid om overheidsspecialisten op detacheringsbasis te verwelkomen. Deze constructie biedt u flexibiliteit bij het vervullen van uw tijdelijke kwalitatieve personeelsbehoefte. Uw persoonlijke Certus Groep adviseur verbindt u met een overheidsspecialist die u versterkt in uw urgente organisatiebehoeften. Certus Groep begeleidt u tijdens de detacheringsperiode en arrangeert evaluatiegesprekken met u en uw versterking.

Zelfstandigen

Certus Groep werkt samen met zelfstandigen die excelleren in hun vak. Dit netwerk onderhouden wij zorgvuldig en breiden we selectief uit met andere hoogwaardige specialisten. Onze zelfstandige partners hebben ruime ervaring binnen het publieke domein en zijn snel in staat om opdrachten te vervullen in een nieuwe werkomgeving. Wij begeleiden u bij het analyseren, opstellen en bewaken van de opdracht en maken bij de terbeschikkingstelling van zelfstandigen uitsluitend gebruik van de door de Belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomsten.

Consultancy

Publieke organisaties kennen unieke opgaven en hebben ieder hun eigen visie op de maatschappelijke uitdagingen die zij in het vooruitzicht hebben. Als kennispartner versterken wij publieke organisaties door hen te verbinden aan consultants. Onze consultant hebben een gespecialiseerde achtergrond en staan in hun kracht in een opgavegerichte omgeving. Wij geloven in specialisten die integraal samenwerken en direct waarde toevoegen aan uw urgente opgaven en doelstellingen.