De zekerheid van Certus Groep

'Uw carrière binnen de overheid' Bekijk de video

Uw kennispartner

Als kennispartner heeft Certus Groep een groot netwerk binnen de publieke sector. Wij zijn samenwerkingspartner van overheidsinstellingen, premium adverteerders, universiteiten en vakgroepen. Elke gemeente heeft haar eigen visie, organisatiecultuur en lokale unieke uitdagingen. Vanuit uw strategische uitdagingen organiseren wij een wervingscampagne gericht op uw organisatie en voorzien wij u in uw kwalitatieve personeelsbehoefte. Certus Groep gelooft in vakspecialisten die integraal samenwerken en klaarstaan voor de uitdagingen van de toekomst.

 • Specialisme
  Specialisten die integraal samenwerken
 • Accounthouderschap
  Van buiten naar binnen werken
 • Eigen regie
  Opgavegericht werken
 • Politiek-bestuurlijk spelgevoel
  Omgevingsbewust en schakelen op meerdere niveaus

Detavast

Certus Groep biedt publieke organisaties de mogelijkheid om overheidsspecialisten op detacheringsbasis te verwelkomen. Deze constructie biedt u en uw versterking flexibiliteit in de eerste fase van uw arbeidsrelatie. Uw persoonlijke adviseur begeleidt u tijdens deze periode en arrangeert evaluatiegesprekken met u en uw versterking. Tegen het eind van de detacheringsperiode wordt de samenwerking met alle partijen geëvalueerd en heeft u de mogelijkheid om samen een arbeidsovereenkomst aan te gaan.

Werving & Selectie

Certus Groep organiseert het gehele werving & selectietraject voor uw organisatie. In persoonlijke gesprekken, met medewerkers van de gemeente, wordt de kwalitatieve personeelsbehoefte grondig uitgevraagd en worden uw organisatiedoelstellingen geanalyseerd. In overleg met de gemeente worden er concrete data afgestemd voor alle stappen in het traject tot aan het verwelkomen van uw gewenste versterking. Wij begeleiden u naar een duurzame arbeidsrelatie.

Bestuur & Directie

Publiek organisaties kennen unieke opgaven en hebben ieder hun eigen visie op de maatschappelijke uitdagingen die zij in het vooruitzicht hebben. Als kennispartner versterken wij publieke organisaties met bestuurders, directieleden en senior managers. Het verbinden van leiders en publieke organisaties vraagt om een uitstekend inzicht in de persoon, organisatie en de maatschappij. Wij maken intensief gebruik van ons netwerk binnen de publieke sector en begeleiden u met behulp van onze kennis en toewijding naar een krachtige samenwerking.