De zekerheid van Certus Groep

'Uw carrière binnen de overheid' Bekijk de video

Uw kennispartner

Vanuit onze passie en deskundigheid dragen wij bij aan de belangrijke opgaven binnen het sociaal domein. Onze adviseurs staan dagelijks in contact met gemeenten en bespreken de opgaven en ontwikkelingen op lokaal niveau. Wij begeleiden strategische en operationele specialisten in het overheidscarrière  binnen Jeugd, Werk & Inkomen, Zorg & Welzijn, Onderwijs & Cultuur of Publiekszaken. Certus Groep is dé kennispartner voor de publieke sector. Wij helpen u graag op weg naar een unieke arbeidsrelatie.

Samenwerken

Het sociaal domein is volop in beweging. Vanuit een forse bezuinigingsopgave zijn de decentralisatietrajecten binnen zorg, werk en jeugdhulp ingezet. Dit houdt in dat gemeenten inmiddels verantwoordelijk zijn voor de ondersteuning en begeleiding van haar inwoners. De ontwikkelingen binnen de maatschappij vragen om overheidsspecialisten die uitstekend in staat zijn om vanuit hun expertise met verschillende belangengroepen samen te werken.

Een gemeente die bij u past

De transitie van de drie decentralisaties heeft bij de meeste gemeenten inmiddels zijn beslag gekregen. De focust ligt hierdoor nu op de transformatie. De transformatie stimuleert vraaggericht werken. Het doel is om de eigen kracht en regie van inwoners en zorgbehoevenden aan te spreken en ondersteuning beter aan te doen sluiten op de wensen en behoeften. Elke gemeente kent een unieke aanpak, bedrijfscultuur en uitdagingen.

Uitdagende opgaven

De transformatie betekent verandering voor overheidspersoneel, medewerkers van zorg- en welzijnsorganisaties en zorgbehoevenden. Dit houdt in dat er een nieuwe manier van organiseren en andere handelingskaders nodig is binnen het sociaal domein. De hervormingen binnen het sociaal domein zorgen voor uitdagende opgaven en slagen alleen als overheidsspecialisten met verschillende achtergronden van elkaars expertise gebruik maken.

Certus Groep werkt onder andere samen met

Vacatures Sociaal Domein

Bent u op zoek naar een unieke arbeidsrelatie binnen het Sociaal Domein? Wij zijn actief binnen jeugd, werk & inkomen, zorg & welzijn, onderwijs & cultuur en publiekszaken.  Bekijk onze vacatures en solliciteer!

Vacature zoeken