Sociaal Domein
Het sociaal domein is volop in beweging. De maatschappelijk betrokken mensen die in dit domein actief zijn, bezitten vaak specifieke kwaliteiten die maken dat zij binnen dit werkveld succesvol zijn. Het zijn toegewijde specialisten die in staat zijn met verschillende belangengroepen samen te werken en in een politieke omgeving te excelleren.
Onze adviseurs hebben een groot netwerk binnen het sociaal domein opgebouwd en zijn op de hoogte van de meest recente actualiteiten. Onze kennisgebieden binnen het sociaal domein zijn: zorg & welzijn, werk & inkomen, cultuur & sport, jeugd & onderwijs en publiekszaken