Hoe het begon
De kiem voor het verhaal van Certus Groep is gelegd in schoolbanken door de eerste ontmoeting van de latere oprichters. Vanaf het moment dat Matin Khan en Elwin Spoel elkaar in 1997 ontmoetten, ontstond er vrijwel direct een vriendschap. In 2005 leren zij elkaar ook op werkgebied kennen en ontdekken ze hun gezamenlijke passie voor de arbeidsbemiddeling.

In de daaropvolgende jaren ontstaan de eerste ideeën voor het ontwikkelen van een arbeidsbemiddelingsbureau. De uitgewerkte plannen, waarbij kwaliteit, kennis en toewijding als succesfactoren worden bepaald, komen in 2009 tot uitvoering.

Inmiddels is onze organisatie uitgegroeid tot Certus Groep: een gewaardeerde arbeidsbemiddelaar en kennispartner voor de publieke sector. Een ambitieuze organisatie die op basis van inzicht, kennis en passie overheidsspecialisten en publieke organisaties verbindt.