Outplacement
Certus Groep begeleidt overheidsspecialisten en publieke organisaties bij het succesvol doorlopen van outplacementtrajecten. Verschillende situaties, bijvoorbeeld een reorganisatie, kunnen ertoe leiden dat mens en organisatie afscheid van elkaar nemen. Wanneer een dergelijke situatie zich voordoet, is het goed om gebruik te maken van een outplacementtraject op maat.
Certus Groep onderscheidt zich door haar grote netwerk binnen de publieke sector zeer actief te raadplegen en de overheidsspecialist intensief en efficiënt te begeleiden naar een nieuwe werkomgeving. Zowel mens als organisatie kunnen tijdens dit traject rekenen op onze kennis, ervaring en toegewijd partnerschap.

Procesbeschrijving outplacement

Oriëntatiefase

In de oriëntatiefase maken wij tijdens persoonlijke gesprekken met de specialist een analyse van de huidige situatie, de kernkwaliteiten van de specialist en de mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Om een compleet beeld te krijgen van de specialist gaan wij in overleg ook referenten na. De voorbereiding op een carrièrestap vindt plaats door middel van coaching en begeleiding.

Marktgerichte fase

In de marktgerichte fase komt er een concreet actieplan, waarin Certus Groep samen met de specialist bekijkt waar de kansen liggen op het vervolgen van de carrière. De wijze van realisatie krijgt vorm in concrete actiepunten. Wij stimuleren de specialist intensief in het benaderen van potentiële nieuwe werkgevers. Gelijktijdig benadert Certus Groep actief haar netwerk en arrangeert in overleg gesprekken met potentiële werkgevers.

Sollicitatiefase

In de sollicitatiefase staat Certus Groep de specialist bij, tijdens de (voorbereiding van) gesprekken bij potentiële werkgevers. Na afloop worden de gesprekken geëvalueerd en voorziet Certus Groep de specialist van concrete adviezen in de te nemen vervolgstappen.

Uitstroomfase

In de uitstroomfase vindt de overgang van de specialist naar een nieuwe functie plaats. Certus Groep adviseert en begeleidt bij contractonderhandelingen van de specialist en draagt zorg voor een prettige afwikkeling met de oude werkgever.