Mobiliteit & Transitie
Certus Groep versterkt publieke organisaties en overheidsspecialisten door mobiliteitstrajecten te arrangeren. Organisaties met een hoog personeelsverloop staan vanwege de regelmaat van personeelswisselingen vaak voor interessante uitdagingen binnen hun bedrijfsvoering. Maar ook te  weinig mobiliteit levert risico’s op, bijvoorbeeld voor de tevredenheid van medewerkers over hun baan, de aantrekkelijkheid van een werkgever en de kwaliteit van de dienstverlening. In een arbeidsmarkt die constant in beweging is, zijn organisaties op zoek naar de juiste balans.

Certus Groep begeleidt overheidsspecialisten in de transitie naar een passende nieuwe werkomgeving binnen de publieke sector. De specialist behoudt de ambtelijke aanstelling en wordt tijdens een vooraf vastgestelde transitieperiode doorgeleend aan een beoogde nieuwe werkgever. Certus Groep arrangeert evaluatiegesprekken en houdt de betrokken partijen op de hoogte van de voortgang. Als de transitieperiode positief is verlopen, wordt de transitie naar de nieuwe werkgever afgerond en treedt de overheidsspecialist in dienst bij de nieuwe werkgever.