Interim management
Maatschappelijke en politieke veranderingen zorgen voor een arbeidsmarkt die continu in beweging is. Certus Groep is op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen en is gespecialiseerd in het oplossen van tijdelijke personeelsvraagstukken binnen de publieke sector. Hiervoor werken wij samen met interim specialisten, die hun kwaliteit en professionaliteit reeds bewezen hebben. Dit netwerk onderhouden wij zorgvuldig en breiden we graag uit met andere hoogwaardige specialisten.
Certus Groep voldoet met haar dienstverlening aan de hoogste kwaliteitseisen. Certus Groep Personeelsdiensten is aangesloten bij brancheorganisatie NBBU, is NEN440-1 gecertificeerd en is in het bezit van het keurmerk Stichting Normering Arbeid. Op deze wijze worden er zekerheden verschaft over het nakomen van fiscale verplichtingen bij de inhuur van arbeidskrachten. Tevens worden hierdoor risico’s in het kader van de inleners- en ketenaansprakelijkheid beperkt. Bij de terbeschikkingstelling van gespecialiseerde zelfstandigen maken wij gebruik van door de Belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomsten.